Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Σύνταξη στα 55 έως 59,5 έτη "κλειδώνουν" όσοι έχουν ένσημα πριν το 1993Σύνταξη με όρια ηλικίας τα 55 έως 59,5 έτη κατοχυρώνουν 450.000 ασφαλισμένοι, που έχουν ένσημα πριν από το 1993 και χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών.


Αντωνόπουλος Γιώργος
Συγκεκριμένα, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν κατοχυρώνουν ευνοϊκά όρια ηλικίας και μπορούν να αποφύγουν τη σύνταξη στα 67 ή στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Ωστόσο, για την κατοχύρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης απαιτείται να έχουν συγκεκριμένο αριθμό ημερών και ετών ασφάλισης που είναι από 18,3 έτη (μητέρες ΙΚΑ) έως 25, 35 και 37 έτη (δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες).

Ο χρόνος που απαιτείται για την κατοχύρωση του ορίου ηλικίας συμπληρώνεται και με εξαγορές πλασματικών ημερών/ετών ασφάλισης.

Το βασικότερο απ’ όλα είναι ότι με τα πραγματικά ένσημα/έτη, καθώς και με τις εξαγορές πλασματικού χρόνου, οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα πρέπει να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο κατοχύρωσης, έως το 2012, χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι και ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για να πάρουν σύνταξη.

Για παράδειγμα στο Δημόσιο, όσοι έχουν την 25ετία έως το 2012 κατοχυρώνουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 55 έως 59,5 ετών, αρκεί μετά το 2012 να έχουν το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την αίτηση, και είναι 35, 36 και 37 έτη. Οσοι δεν έχουν τα 35-37 έτη μπορούν να κάνουν εξαγορές και να τα συμπληρώσουν πιο γρήγορα. Ετσι δεν θα χάσουν και το όριο που κατοχυρώνουν έχοντας την 25ετία έως το 2012.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ασφαλισμένοι που κερδίζουν από αυτές τις διατάξεις είναι πάνω από 450.000 σε όλα τα ταμεία μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ, Δημοσίου, καθώς και όσοι είναι υπάλληλοι δημόσιων οργανισμών όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία, αλλά και σε Ταμεία Τραπεζών και όλων των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.ά.).

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα, με πίνακες και παραδείγματα, πότε, πώς και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να «κλειδώσουν» τη σύνταξη οι 450.000 ασφαλισμένοι στους παραπάνω και άλλους φορείς ασφάλισης.

Τα όρια ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη μητέρων με ανήλικο

1. Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ή συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους ανεργίας και ασθένειας τις 5.500 ημέρες με ανήλικο παιδί έως το 2010, κατοχυρώνουν το 55ο έτος. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη είναι 56,5 ετών, εφόσον έκλεισαν το 55ο έτος έως το τέλος του 2015. Αν έκλεισαν τα 55 το 2016 βγαίνουν στα 58, αν τα κλείσουν το 2017, βγαίνουν στα 59,5, αν κλείσουν τα 55 το 2018, βγαίνουν στα 61, ενώ αν το 55ο έτος συμπληρώνεται το 2020 θα συνταξιοδοτηθούν στα 64. Αν όμως τα 55 τα κλείσουν το 2022, βγαίνουν στα 67. Με τα ίδια ένσημα του 2010 κατοχυρώνουν το 50ό έτος για μειωμένη. Ασφαλισμένη που θα έχει όμως τα 50 από 19/8/2015 και μετά, θα πάρει μειωμένη στα 55, ενώ αν το 50ό έτος το συμπληρώσει το 2018, θα πάρει μειωμένη στα 60,2.

2. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2011 και συμπληρώνουν στην ίδια χρονιά 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά έως 1.200 ημερών λόγω ανεργίας, ασθένειας, και σπουδών, κατοχυρώνουν το 57ο έτος. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από 18/8/2015 και μετά από την ηλικία των 57 ετών. Οσες έκλεισαν τα 57 έως το τέλος του 2015, βγαίνουν στα 58,3, όσες τα έκλεισαν το 2016, βγαίνουν στα 59,5, όσες κλείσουν τα 57 το 2018, βγαίνουν στα 62, ενώ με ηλικία 57 ετών το 2021, θα πάρουν σύνταξη στα 65,9. Με τα ίδια ένσημα του 2011, κατοχυρώνουν το 52ο έτος για μειωμένη. Ασφαλισμένη που έκλεισε τα 52 πριν τις 19/8/2015 αποχωρεί οποτεδήποτε, ενώ αν τα κλείνει μετά τις 19/8/2015 παίρνει μειωμένη στα 55 και αν γίνει 52 το 2019 θα πάρει μειωμένη στα 61,10 ενώ για πλήρη θα βγει στα 67.

3. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ, που είχαν ανήλικο παιδί το 2012 και συμπληρώνουν στην ίδια χρονιά 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά έως 1.500 ημερών λόγω ανεργίας, ασθένειας, και σπουδών, κατοχυρώνουν το 60ό έτος. Οσες έγιναν 60 το 2018, βγαίνουν στα 63,5, ενώ με το 60ό έτος κλεισμένο το 2019 θα πάρουν σύνταξη στα 64,5. Συμφέρει η μειωμένη γιατί με τα ένσημα και το ανήλικο το 2012 κατοχυρώνουν τα 55. Ετσι μια ασφαλισμένη που θα γίνει 60 το 2019, είτε κλείσει τα 55 το 2014, μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη, αντί να περιμένει τα 64,5 για πλήρη.

Σύνταξη με 35ετία στο ΙΚΑ

Στο ΙΚΑ τα 35 έτη, ή οι 10.500 ημέρες ασφάλισης, θα πρέπει να συμπληρώνονται έως το 2012, με πραγματικά ένσημα ή και εξαγορές. Με αυτή την προϋπόθεση κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 58 και 59 ετών. Αν τις συμπληρώσουν από 19/8/2015 και μετά, το όριο ηλικίας για σύνταξη αλλάζει. Οι νέες προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οι ασφαλισμένοι που έχουν τα 10.500 ένσημα έως το 2010 κατοχυρώνουν την ηλικία των 58 και παίρνουν σύνταξη με τα νέα όρια αν συμπληρώνουν τα 58 από 19/8/2015 και μετά, χωρίς να τους ζητείται επιπλέον χρόνος ασφάλισης.

• Παράδειγμα: Μισθωτός με 10.500 ένσημα το 2010 (στα οποία μετρούν με εξαγορά και έως 720 μέρες από στρατιωτική θητεία) σταμάτησε να εργάζεται το 2015 και γίνεται 58 το 2017. Επειδή με τα 10.500 ένσημα κατοχύρωσε τα 58, θα πάρει σύνταξη στα 59,5.

2. Οι ασφαλισμένοι που έχουν τα 10.500 ένσημα το 2011 κατοχυρώνουν την ηλικία των 58 μεν, αλλά ο νόμος θέλει να έχουν και επιπλέον 300 ένσημα, δηλαδή συνολικά 10.800 στην ηλικία που θα συνταξιοδοτηθούν.

• Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε στο ΙΚΑ (με ή χωρίς διαδοχική ασφάλιση) τις 10.500 ημέρες το 2011 (στις οποίες μετρούν με εξαγορά και έως 1.200 μέρες από στρατιωτική θητεία, σπουδές, παιδιά και ανεργία-ασθένεια) και γίνεται 58 ετών το 2018, θα βγει στη σύνταξη με το νέο όριο, που είναι το 60ό έτος, αλλά θα πρέπει να έχει και 300 μέρες ασφάλισης επιπλέον (δηλαδή 10.800).

3. Οι ασφαλισμένοι που έχουν τα 10.500 ένσημα το 2012 κατοχυρώνουν την ηλικία των 59 ετών, αλλά ο νόμος θέλει να έχουν και επιπλέον 600 ένσημα, δηλαδή συνολικά 11.100 στην ηλικία που θα συνταξιοδοτηθούν.

• Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε στο ΙΚΑ (με ή χωρίς διαδοχική ασφάλιση) τις 10.500 ημέρες το 2012 (στις οποίες μετρούν με εξαγορά και έως 1.500 μέρες από στρατιωτική θητεία, σπουδές, παιδιά και ανεργία-ασθένεια) πιάνει την ηλικία κατοχύρωσης (59 ετών) το 2019. Θα βγει στη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 60 έτη και 11 μήνες, αλλά θα πρέπει να έχει συνολικά 11.100 ένσημα.

4. Οι ασφαλισμένοι που έχουν τα 10.500 ένσημα μετά το 2012 βγαίνουν με σύνταξη στα 62 και θα πρέπει έχουν 12.000 ένσημα (40 χρόνια), αλλιώς στα 67. Μπορούν όμως να εξαγοράσουν έως 1.500 ημέρες και να έχουν τα 10.500 στο 2012, ή και στο 2011, οπότε κατοχυρώνουν την ηλικία των 58 και 59 ετών και αποφεύγουν τα 40 έτη ή τα 67.

Το «παράθυρο» για σύνταξη από 58,6 ετών με εξαγορά 500 ενσήμων

Στο ΙΚΑ προβλέπεται και έξοδος στη σύνταξη με 10.000 ένσημα (33,3 έτη) έως το 2012, αλλά με όρια ηλικίας που ανεβαίνουν έως τα 67 το 2022.

Η διέξοδος για άνδρες και γυναίκες για να φύγουν πολύ νωρίτερα είναι να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο και να συμπληρώσουν 10.500 ένσημα, ώστε να πάρουν τα όρια ηλικίας που βγάζουν σύνταξη από 58,6 ετών.

• Παράδειγμα 1: Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ έχει 10.000 ένσημα το 2011, θα βγει με σύνταξη όταν γίνει 66 ετών. Αν εξαγοράσει 500 ένσημα θα έχει 10.500 το 2011 και αυτομάτως κατοχυρώνει την ηλικία των 58 ετών και «κλειδώνει» τα όρια ηλικίας για το 58ο έτος με 10.500 ένσημα το 2011.

• Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος με 9.000 ένσημα το 2012. Θα βγει στη σύνταξη στα 67. Αν εξαγοράσει όμως 1.500 ένσημα θα έχει 10.500 το 2012 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν από τα 62 με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσει τα 59.
Με 35ετία και Βαρέα έξοδος πριν από τα 62

Για όσους συνταξιοδοτούνται με 7.500 ημέρες στα Βαρέα (και συνολικά 10.500 ημέρες ασφάλισης) στο ΙΚΑ, τα όρια ηλικίας δεν αλλάζουν. Οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης που ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνουν 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα Βαρέα.

Αν έχουν τις 7.500 στα Βαρέα μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο για να συμπληρώσουν πιο γρήγορα τα 10.500 ένσημα.\