Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Ένα βήμα πριν την κυκλοφορία των διώροφων λεωφορείων της Ο.ΣΥ Α.ΕΣύμφωνα με το σχέδιο νόμου << ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών >> προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3710/2008 που αφορά τα τουριστικά λεωφορεία ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων


Όπως διατυπώνεται στο σχέδιο νόμου και στο αρθ. 32 παρ. 4, το άρθρο 36 του Ν.3710/08 (Α’216), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

<< Το έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων επιτρέπεται να εκτελείται και από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Α.Ε. και την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου >>

Βέβαια μέχρι να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί, έχει πολύ δρόμο ακόμα, σημασία έχει ότι έστω και αργά, έγινε το πρώτο βήμα για να μπορέσει μία εταιρία που εκτελεί αποκλειστικά συγκοινωνιακό έργο, υπό προϋποθέσεις, να εξαπλωθεί και στο κομμάτι του τουρισμού ...

Εάν τελικά ισχύσει, η Ο.ΣΥ Α.Ε θα πρέπει να ιδρύσει τουριστικό γραφείο σε κτίριο τουλάχιστον 17 τ.μ και εκτός των εγκαταστάσεών της ... επίσης εμπόδιο, είναι και η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προς αυτήν, αλλά και η αγορά των λεωφορείων αυτών να μην έχουν επιδοτηθεί από το κράτος !!!

Εκτός εάν τελικά η Ο.ΣΥ είναι στα πρόθυρα της ιδιωτικοποίησης μιας και είναι ήδη στο Υπερ -Ταμείο και τότε όλα γίνονται !!!

Βασικά το νέο άρθρο επιβεβαιώνει το δημοσίευμά μας στις 15 Σεπτεμβρίου του 2017 Η ιστορία της λεωφορειακής γραμμής 400 από την ίδρυση της και τα διώροφα που << σαπίζουν ... >>