Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Ίδρυση νέων λεωφορειακών γραμμών στον Δήμο Φυλής.Ο ΟΑΣΑ αποβλέποντας στην καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Φυλής και γενικότερα του επιβατικού κοινού ιδρύει δύο νέες λεωφορειακές γραμμές α) 715 ΖΩΦΡΙΑ (ΜΑΚ) - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (3ο ΛΥΚΕΙΟ) και β) 716 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ) - ΖΩΦΡΙΑ (ΜΑΚ). 


Δείτε την διαδρομή και τις στάσεις των νέων λεωφ. γραμμών στην παρακάτω απόφαση