Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

Αλλάζουν όλα από τον Ιούλιο του 2018 στα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίαςΘανάσης Κουκάκης
Ειδική επιτροπή θα επανασχεδιάσει από μηδενική βάση τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο.


Αυτό προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.  Όπως αναφέρεται, «πρόκειται για μεταρρύθμιση, η οποία αποσκοπεί στον συγκερασμό της πολιτικής αποζημίωσης των απασχολούμενων σε ειδικότητες, κλάδους και χώρους εργασίας που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την ανάγκη για σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων καθώς και μακροπρόθεσμων δράσεων για την κατά το δυνατό άμβλυνση των παραγόντων κινδύνου και την εγκαθίδρυση και εμπέδωση των αναγκαίων συνθηκών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων».

Προς τον σκοπό αυτό θεσμοθετείται ο επανασχεδιασμός από μηδενική βάση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, των κατηγοριών των επιμέρους δικαιούχων, καθώς και του τρόπου υπολογισμού του αλλά και του ύψους του στη βάση διαβάθμισης της έκτασης και της συχνότητας έκθεσης των εκάστοτε δικαιούχων στους παράγοντες κινδύνου που επικρατούν στους οικείους χώρους εργασίας.

Παράλληλα προωθείται τόσο ο βραχυπρόθεσμος όσο και ο μεσο- μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με την εκπόνηση και εφαρμογή σχετικού σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία.

Η διάταξη αναφέρει πως ένα μήνα μετά την δημοσίευση του νόμου με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, και Υγείας, θα καθοριστεί η συγκρότηση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 15μελούς επιτροπής που θα αξιολογήσει τις ειδικότητες και τους κλάδους για τους οποίους δικαιολογείται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους υπουργούς έως τις 30 Ιουνίου 2018.

Ακολούθως εντός του Ιουλίου θα οριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος και  οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο και θα καταρτιστεί μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων που απασχολούν τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του παρόντος άρθρου.

Μέχρι τότε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

ΠΗΓΗ

Δείτε άρθρο 396