Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Ο.ΣΥ : Χορήγηση οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της ΕταιρείαςΤην επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 153/2004 Απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου της πρώην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., η οποία αφορά τη χορήγηση οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Εταιρείας αποφάσισε η Ο.ΣΥ Α.Ε 

Το ύψος της παροχής των οικονομικών διευκολύνσεων ανά εργαζόμενο είναι έως 3.000,00€ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από 3.001,00€ και πάνω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ο αριθμός των δόσεων παρακράτησης ορίζεται έως 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έναρξη τον επόμενο μήνα από την χορήγηση της οικονομικής διευκόλυνσης.

Οι οικονομικές διευκολύνσεις καθορίζονται με σειρά σημαντικότητας των αναγκών ως εξής:

α) Εγχείριση του ιδίου του μισθωτού ή μέλους της οικογένειας του.
β) Νοσοκομειακή περίθαλψη του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από το ΕΦΚΑ.
γ) Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις οικογενειακής φύσης ως εξής:
  • Γάμος.
  • Βάπτιση.
  • Θάνατος.
  • Έξοδα πρώτης εγκατάστασης παιδιού που σπουδάζει.
  • Δικαστικά έξοδα, που αφορούν έξωση ή αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του εργαζόμενου.
  • Κοινωνικοί λόγοι, οι οποίοι θα εξετάζονται ανά περίπτωση κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά την έγκριση χορήγησης των διευκολύνσεων θα λαμβάνονται υπόψη:

 α) Η χορήγηση προηγούμενης οικονομικής διευκόλυνσης και η ημερομηνία εξόφλησης της.
 β) Το τυχόν χρεωστικό της μισθοδοσίας του εργαζόμενου.
 γ) *Η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης από την επικύρωση της παρούσας απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο συνολικό πλαφόν

*Το τελευταίο το κρατάμε !!!

Οι οικονομικές διευκολύνσεις θα είναι άτοκες, αναλυτικότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο