Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Οι Ιταλοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξετάζουν σοβαρά να αγοράσουν και την ΕΕΣΣΤΥΤο σκέφτονται πλέον σοβαρά. Οι Ιταλοί ιδιοκτήτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο όμιλος της FSI φαίνεται ότι εξετάζει την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς για την ΕΕΣΣΤΥ.


Οι δεσμευτικές προσφορές παρατάθηκαν για τις 14/2/18 και, όπως ακούγεται στη σιδηροδρομική αγορά, αρκετοί έχουν προσπαθήσει να μεταπείσουν τους Ιταλούς, οι οποίοι διατηρούν σοβαρές ενστάσεις για τη βιωσιμότητα της ΕΕΣΣΤΥ.

Ορισμένοι κύκλοι ασκούν πιέσεις στους Ιταλούς για την εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ, παρά το γεγονός ότι απαιτεί σημαντικές επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2016, η ΕΕΣΣΤΥ πέτυχε βελτίωση οικονομικού αποτελέσματος.

Κατά την τέταρτη εταιρική χρήση της εταιρείας και συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, η βελτίωση που παρουσιάστηκε οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών (0,77%) και στην παράλληλη, αλλά μεγαλύτερη ποσοστιαία, μείωση των εξόδων (-3,23%).

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε, επίσης, η συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ της ΕΕΣΣΤΥ και του ΟΣΕ, σχετικά με οικονομικές διαφορές που υπήρχαν για την χρήση 2016, αλλά και για προγενέστερα έτη, κατόπιν των ενεργειών της νέας διοίκησης.

Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 24,25 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους τα 5,2 εκατ., έναντι ζημιών 12,6 εκατ. το 2015.

Για την ΕΕΣΣΤΥ δικαιώματα κατάθεσης δεσμευτικής προσφοράς έχουν οι Ιταλοί ιδιοκτήτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλαδή ο όμιλος της FSΙ και η τσεχική Skoda.

Φώτης Φωτεινός