Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Αλλαγές στην λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής 204 από 1/12/2017Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τις αλλαγές στην λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής 204 από την Παρασκευή 1/12/2017 ως εξής:


Η λεωφορειακή γραμμή 204 «ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ» θα λειτουργεί με την σημερινή της μορφή και θα έχει αφετηρία στο Στρ. Σακέτα Α’ μόνο κατά την ημέρα της Κυριακής.

Για τις καθημερινές και για την ημέρα του Σαββάτου η αφετηρία της λεωφορειακής γραμμής 204 μεταφέρεται εντός του Στρατοπέδου Σακέτα Β’(ΕΚΕΜΣ) και η νέα ονομασία της λεωφορειακής γραμμής 204 θα είναι: 204Β «ΕΚΕΜΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ».