Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Απάντηση της Ο.Σ.Μ.Ε σε πρόσκληση του Ε.Κ.ΑΗ απάντηση της Ομοσπονδίας Μεταφορών Ελλάδος ( Ο.Σ.Μ.Ε ) σε πρόσκληση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας ( Ε.Κ.Α )

Αθήνα  23  Οκτώβρη  2017

Προς

Εργατικό  Κέντρο  Αθήνας  (ΕΚΑ)

Συνάδελφοι

Με απορία και προβληματισμό λάβαμε γνώση της από 19.10.2017 πρόσκλησής σας σε σύσκεψη με θέμα «Ο ρόλος των δημόσιων συγκοινωνιών στην καθημερινότητα των πολιτών του λεκανοπεδίου και η συμβολή τωνσυνδικάτων τωνεργαζομένων στις συγκοινωνίες».

Η απορία μας έγκειται στο γεγονός ότι συγκαλείτε σύσκεψη με θέμα φιλολογικού περιεχομένου, θέμα το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί θέμα έκθεσης στις Πανελλήνιες εξετάσεις, και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την επικαιρότητα των εργασιακών σχέσεων στις μεταφορές.

Ο ρόλος των δημοσίων συγκοινωνιών ως ύψιστου κοινωνικού αγαθού και η σημασία της συνδικαλιστικής δράσης σε κάθε εργασιακό χώρο πιστεύουμε ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν.

Ο προβληματισμός μας έγκειται στο ότι η, επί της ουσίας, απουσία θέματος στη σύσκεψη πιθανόν να εξυπηρετεί άλλου είδους σχεδιασμούς των εμπνευστών της, στους οποίους δεν είμαστε διατεθειμένοι να συρθούμε και για αυτό το λόγο σας γνωστοποιούμε ότι δεν θα λάβουμε μέρος στη σύσκεψη αυτή.  

Επειδή σας είναι γνωστό ότι η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί, ιδιαίτερα μαχητικά, το σύνολο της χερσαίας μεταφοράς στη χώρα μας, σας δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για την ανάληψη από κοινού δράσης για τη μελέτη και αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων του κλάδου μας.


    Για την Ο.Σ.Μ.Ε

         Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

     Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                            Παντελεήμων  Τουρλής