Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Σε ναυάγιο οδηγήθηκε πρώτη απόπειρα στελέχωσης του ΟΣΕΘ και ΑΣΥΘ μέσω μετατάξεωνΑπροθυμία των υπαλλήλων να μεταταγούν. Προς έκδοση νέας υπουργικής απόφασης προσανατολίζεται ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών


Του Νίκου Ηλιάδη

Σε ναυάγιο οδηγήθηκε η πρώτη απόπειρα στελέχωσης των νεοσύστατων συγκοινωνιακών οργανισμών ΟΣΕΘ Α.Ε. και ΑΣΥΘ Α.Ε., μέσω μετατάξεων προσωπικού από την εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Voria.gr έως χθες 20 Οκτωβρίου που έληγε η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εργαζόμενους στην Εγνατία, κανείς δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα για κάποια από τις 35 θέσεις ελεγκτών του ΟΑΣΘ, ενώ υποβλήθηκαν μόλις 3-4 αιτήσεις που αφορούν τις υπόλοιπες 15 διοικητικές θέσεις.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατόπιν αυτού ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης έχει αποφασίσει να αποσύρει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είχε αναρτηθεί στη Διαύγεια στις 9 Οκτωβρίου και να εκδώσει νέα η οποία να παρέχει περισσότερες εγγυήσεις ως προς το εργασιακό μέλλον όσων θα θελήσουν να μεταταγούν. 

Προς νέα απόφαση

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή εντός των προσεχών ημερών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρόκειται να εκδοθεί νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία θα διορθώνει λάθη της προηγούμενης και θα επιχειρήσει να παράσχει εγγυήσεις σχετικά με τη μονιμότητα όσων υπαλλήλων της Εγνατίας θελήσουν να μεταταγούν προς τον ΟΣΕΘ Α.Ε. και την ΑΣΥΘ Α.Ε. 

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος προέβλεπε τη μετάταξη/μεταφορά πενήντα υπαλλήλων της Εγνατίας στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε.) και στην εταιρεία Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ Α.Ε.). 

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος οι 35 από τις 50 θέσεις αφορούσαν ελεγκτές κομίστρου οι οποίοι θα μετατάσσονταν από την Εγνατία στον ΟΣΕΘ Α.Ε. Ωστόσο, οι ελεγκτές θα έπρεπε να πάνε απ’ ευθείας στον ΟΑΣΘ καθώς αυτός είναι εκείνος που τους χρειάζεται και σύμφωνα με πληροφορίες η νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα προβλέπει την απ’ ευθείας μετάταξή τους στον ΟΑΣΘ. Οι υπόλοιπες 15 θέσεις αφορούσαν τη μετάταξη 6 εργαζόμενων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (4 για ΟΣΕΘ και 2 για ΑΣΥΘ), 2 εργαζόμενων ΤΕ Διοικητικού – από 1 σε ΟΣΕΘ και ΑΣΥΘ) και 7 εργαζόμενων ΔΕ Διοικητικού για την ΑΣΥΘ. 

Δεν πείθουν οι εγγυήσεις

Όπως αναφερόταν στην πρόσκληση οι μετατάξεις θα γίνουν προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις δύο ανώνυμες εταιρείες που εποπτεύει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι υπάλληλοι θα καταλάμβαναν συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου/ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Σύμφωνα με την πρόσκληση η μετάταξη/μεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση των υπαλλήλων, ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση της σχέσης αυτής ή τη σχέση ασφάλισης, με την οποία υπηρετούσαν οι υπάλληλοι στην Εγνατία. Επίσης, οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθμό, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στην Εγνατία, με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους.

Ωστόσο, οι προαναφερόμενες εγγυήσεις δεν φαίνεται να έπεισαν τους υπαλλήλους της Εγνατία Οδός Α.Ε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό φάκελο ζήτησαν και έλαβαν μόλις 20 υπάλληλοι. Όπως ανέφεραν στην Voria.gr υπάλληλοι της Εγνατίας υπάρχει φόβος ότι τυχόν κυβερνητική αλλαγή μπορεί να σημάνει κατάργηση του κρατικού ΟΑΣΘ και της ΑΣΥΘ ή ακόμη και του ΟΣΕΘ, γεγονός που σε αυτή την περίπτωση θα οδηγούσε ενδεχομένως στην απόλυση των μεταταχθέντων υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή η νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος την οποία πρόκειται να υπογράψει ο κ. Σπίρτζης θα επιχειρεί να παράσχει περαιτέρω εγγυήσεις ως προς την ασφάλεια της εργασίας όσων θα θελήσουν να μεταταγούν. 

Πηγή