Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου ΘεσσαλονίκηςΣυγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΣΑΣΘ, έχοντας ως θυγατρική εταιρεία την ΑΣΥΘ – Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης.


Το δ.σ. του ΟΣΕΘ έχει ως εξής:

► Κωνσταντίνος Αμπατζάς του Βασιλείου, Δικηγόρος, ως Πρόεδρος.

► Ιωάννης Τσιωνάς του Αθανασίου, Διπλωματούχος Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

► Δρόσος Δρόσος του Ανδρέα, Λογιστής – Φοροτεχνικός, ως μέλος.

► Αντώνιος Ελευθεριάδης του Σάββα, Τραπεζικός υπάλληλος, ως μέλος.

► Αλέξανδρος Κιτικίδης του Σάββα, Δικηγόρος, ως μέλος.

► Ευστάθιος Αβραμίδης του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος.

► Αθανάσιος Παππάς του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτονας, ως μέλος.

► Ευθύμιος Φωτόπουλος του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικός, ως μέλος.

► Παρίσης Μπίλιας του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος.