Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη αίτηση ακύρωσης της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ από 201 παλαιούς μετόχουςΝέα, την τρίτη κατά σειρά αίτηση ακύρωσης της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ κατέθεσαν στο ΣτΕ 201 παλαιοί μέτοχοι του Οργανισμού με την οποία λένε «όχι» στην εξαγορά της εταιρίας από το δημόσιο σε βάρος-όπως υποστηρίζουν- της περιούσιας τους.


Ηδη το ΣτΕ έχει εκδώσει προσωρινή διαταγή με την οποία "παγώνει" τη διαδικασία «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης τουλάχιστον μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο επί αίτησης αναστολής που έχουν καταθέσει οι προσφεύγοντες . Μέχρι τότε η εκκαθάριση και κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ παραμένει στα "χαρτιά", αφού η δικαστική απόφαση με την οποία το ΣτΕ επιλήφθηκε της υπόθεσης, απαγορεύει ακόμα και την πρώτη πράξη εκκαθάρισης που είναι η καταγραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Με τη νέα αίτηση οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι έχουν αποξενωθεί πλήρως από το νομικό πρόσωπο του ΟΑΣΘ, ότι έχουν αποστερηθεί το δικαίωμα τους να επιλέξουν εκκαθαριστές, και το βασικότερο, την απώλεια της αξίας των μετοχών που διαθέτουν λόγω μη προβλέψεως βέβαιης, έγκαιρης και επαρκούς αποζημιώσεως των μετόχων και στον διορισμό με την κατά την παρ. 4 του άρθρου 23 απόφαση της νέας Γενικής Συνελεύσεως ενός μοναδικού μετόχου νέου συλλογικού οργάνου διοικήσεως (Διοικητικού Συμβουλίου).

Ειδικά για το τελευταίο σκέλος οι αιτούντες καταγγέλλουν τη νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ διότι παραιτήθηκε από απαιτήσεις ύψους -όπως λένε- τουλάχιστον 47,5 εκατομμυρίων του ΟΑΣΘ από το ελληνικό δημόσιο, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μην αποζημιώνονται πλήρως για την απώλεια της περιούσιας τους.

Οπως αναφέρουν «μετά ταύτα προκύπτει ότι είναι άκυρη η γενόμενη εξαγορά του ΟΑΣΘ ως συνόλου από το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι η διάλυσή του ως νομικού προσώπου, όσο και η γενόμενη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως επίσης και η ανάθεση εκκαθαρίσεως του ΟΑΣΘ σε Διοικητικό Συμβούλιο που θα ορίσει όχι η Γενική Συνέλευση των μετόχων του, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο, που κατέστη μέτοχος του ΟΑΣΘ δια τυπικού νόμου».