Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

ΟΣΜΕ : Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος σε νέες ειδικότητες προσωπικού των δημοτικών επιχειρήσεων συγκοινωνιών


Η  σχετική  πρότασή  μας – τροπολογία  έγινε αποδεκτή  από  τον  Υπουργό  Εσωτερικών  κ. Πάνο Σκουρλέτη  και  εντάχθηκε  στο  σχέδιο νόμου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  τίτλο: «Ρυθμίσεις για  τον  εκσυγχρονισμό  του  θεσμικού πλαισίου  οργάνωσης  &  λειτουργίας  των Δημοτικών Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης – Ρυθμίσεις  σχετικές  με  την  οργάνωση,  τη λειτουργία, τα οικονομικά  και  το  προσωπικό  των Ο.Τ.Α.» 

Πηγή