Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

Στα βήματα του ΟΑΣΘ οι συγκοινωνίες Αθήνας - "Φλερτάρουν" με την εκκαθάριση
Του Δημήτρη Δελεβέγκου
Για πρώτη φορά, τουλάχιστον από την έναρξη των μνημονίων, στην ετήσια γενική συνέλευση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο, ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν αφορά την ενεργοποίηση του άρθρου 47 του κ.ν.2190/1920. 


Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου, συντρέχουν όταν  το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μίας εταιρείας είναι μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου εξυγίανσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πρόσκληση των μετόχων του ΟΑΣΑ, στην τακτική γενική συνέλευση, ένα από τα 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορά την λήψη μέτρων κατ' άρθρο 47 του 2190/1920 για την Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) και τον όμιλο (ΟΑΣΑ).

Οι ορκωτοί ελεγκτές,  κατά την εξέταση των μεγεθών του 2015 σε ΟΑΣΑ και ΟΣΥ, επισήμαναν, για πρώτη φορά, τουλάχιστον, από το 2010, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του 2190/1920. Ωστόσο, ενώ για τις ιδιωτικές εταιρείες η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, προάγγελος της έναρξης προπτωχευτικών και πτωχευτικών διαδικασιών, οι δύο κρατικές εταιρείες παραμένουν στο απυρόβλητο.

Αυτό όταν, υπό κανονικές συνθήκες, η εμφάνιση μεγεθών χρεοκοπίας και η ενεργοποίηση διατάξεων του 2190/1920, θα οδηγούσε, τουλάχιστον, στο "ξήλωμα” της διοίκησης. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, οι ευθύνες είναι ακόμη μεγαλύτερες, δεδομένου ότι ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης επέλεξε το μοντέλο της δυαρχίας για τη διοίκηση του ΟΑΣΑ, της ΣΤΑΣΥ και του ΟΣΥ.  Όρισε, δηλαδή, τον Ιανουάριο του 2016, δύο άτομα για τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου από ένα παλαιότερα.

Την ίδια στιγμή, η ένταξη των συγκοινωνιακών εταιρειών στο υπερταμείο, του οποίου η στελέχωση έχει καθυστερήσει σημαντικά, θα αργήσει να φέρει αποτελέσματα.

Στο κόκκινο

Τα μεγέθη τόσο του ΟΑΣΑ όσο και των θυγατρικών εταιρειών του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ παραμένουν στο "κόκκινο”. Με τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΑΣΑ για το 2016 να μην έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, για το 2017 το έλλειμμα των δύο εταιρειών του (ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ) έχει προϋπολογιστεί σε 58,2 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα τοποθετείται σε 22,4 εκατ. ευρώ και 35,8 εκατ. ευρώ για την ΣΤΑΣΥ και τον ΟΣΥ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2016, η ΟΣΥ παρουσίασε κύκλο εργασιών 87,5 εκατ. ευρώ (από 97,5 εκατ.) και ζημιές μετά από φόρους 16,8 εκατ. ευρώ (από 41,8 εκατ.). Εμφάνισε ακόμη εκροές από λειτουργική δραστηριότητα, ύψους 5,9 εκατ. ευρώ έναντι εισροών ύψους 11,1 εκατ. ευρώ. Η ρευστότητα που υπάρχει στα ταμεία διαμορφώνεται σε 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ το 2015.

Και με τις συγκοινωνιακές εταιρείες να έχουν καταρρεύσει, το αφήγημα που θα επιστρατεύσει σταδιακά ο Χρ.Σπίρτζης, όπως σχολιάζουν στην αγορά, είναι αυτό της έναρξης εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που βρίσκεται, ήδη, εκτός χρονοδιαγράμματος.

Πηγή