Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

ΟΑΣΑ : Μετασκευή λεωφορείου για πολιτιστικούς σκοπούςΤην μετασκευή λεωφορείου για την προώθηση δράσεων του Ο.Α.Σ.Α. στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποφάσισε το Δ.Σ του Ο.Α.Σ.Α.


Το λεωφορείο που θα μετασκευαστεί κατάλληλα για πολιτιστικούς σκοπούς, θα διαθέσει η Ο.ΣΥ Α.Ε και το εκτιμώμενο κόστος μετασκευής θα είναι στις 25.000 ευρώ.

Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης, προϋποθέτει τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α., της εταιρείας Ο.ΣΥ. Α.Ε. και των λοιπών συμβαλλόμενων Φορέων. 

Μετά το λεωφορείο για αστέγους << Φροντίδα Εν Κινήσει >> μένει να δούμε εάν θα είναι κάτι αντίστοιχο ... ή ένα λεωφορείο όπως κινητή βιβλιοθήκη.

Στην παρούσα φάση η Ο.ΣΥ διαθέτει αρκετά λεωφορεία όλων των τύπων που μπορούν να μετασκευαστούν για πολιτιστικούς σκοπούς, στην διάθεση λεωφορείων για παροχή συγκοινωνιακού έργου όμως διακρίνουμε σοβαρό πρόβλημα !