Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Τι άλλαξε στο μισθολόγιό μας με την επαναφορά του 75% ... νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ...Με την εκκαθάριση Ιουλίου πληρώθηκαν τα αναδρομικά σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του ν.4461/2017 με το οποίο επανήλθε η ωριαία αποζημίωση για εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών από το 40% στο 60% του ωρομισθίου και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών από το 60% στο 75% του ωρομισθίου.Τι αλλαγές έγιναν

Πρόκειται για αλλαγές στα δύο τελευταία κελιά, όπως βλέπετε και στους παρακάτω πίνακες με το κόκκινο πλαίσιο ( Για εργασία προς συμπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ).

Με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου ( ν.4354/15 ) το προτελευταίο κελί που αφορούσε νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών πληρώνονταν με 40% και το τελευταίο που αφορούσε Κυριακές και αργίες με 60%. 
Στο εξής και τα δύο θα πληρώνονται παραπάνω, 60% και 75% αντίστοιχα επί του ωρομισθίου, όπως ίσχυε (?) βάση του προηγούμενου ενιαίου μισθολογίου ( ν. 4024/11 )
 • Τα αναδρομικά υπολογίστηκαν από 01.01.2017 έως 30.06.2017 και έγινε συμψηφισμός με το ποσό εξομοίωσης ένταξης ΕΑΠ δηλαδή τα 30€ που γινότανε παρακράτηση κάθε μήνα.
 • Εάν μετά τον συμψηφισμό προέκυπτε υπόλοιπο, το ποσό αυτό θα δοθεί σε 3 δόσεις και είδη η πρώτη δόση πληρώθηκε με την εκκαθάριση Ιουλίου.
 • Σε όσους ( μετά τον συμψηφισμό ΕΑΠ ) προέκυψε μεγάλο υπόλοιπο θα δοθεί σε 3 δόσεις ενώ σε ποσό μικρότερο των 25 - 30€ περίπου δόθηκε ολόκληρο με την εκκαθάριση Ιουλίου.
 • Για να διαπιστώσει κάποιος πόσο ήταν το συνολικό ποσό που πήρε αναδρομικά, είναι το ποσό που αναγράφεται ( ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ) στην ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ : ΑΝΑΔΡ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΥΚΤ ) τα ποσά που βλέπετε ότι έχουν αφαιρεθεί είναι αυτά που είχαμε είδη πληρωθεί. Αρχικά είναι τα ποσά (εργασία νυχτ. καθημ. ) τα οποία αντιστοιχούν σε 6 μήνες και μετά είναι τα ποσά ( Κυριακές και Αργίες ) που αντιστοιχούν σε όσους μήνες στο εξάμηνο είχαμε εργαστεί αργίες.
 • Στο τέλος είναι τα ποσά που αντιστοιχούσαν σε κρατήσεις ΙΚΑ, Εισφορά αλληλ., Υπέρ ΟΑΕΔ και Εφορία.Ο πρώτος πίνακας είναι αυτός που θα πληρωνόμαστε στο εξής και ο δεύτερος είναι ο προηγούμενος που θα γίνει μόνο αντικατάσταση των 2 τελευταίων κελιών.

Σημαντική επισήμανση : Στις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής) η αμοιβή γίνεται με το ίδιο ποσό και στη νυχτερινή και στην ημερήσια εργασία, ενώ θα έπρεπε να προβλεφθεί διαφορετικός τρόπος αμοιβής, δηλαδή να διαχωρίζεται η νυχτερινή με την ημερήσια εργασία κατά τις ημέρες αυτές, όπως γίνεται και στις καθημερινές, σε αυτή την περίπτωση υπερισχύει η αργία.

Τι κερδίζουμε με αυτή την αλλαγή

Στο τελευταίο εκκαθαριστικό του Ιουλίου μπορεί κάποιος να δει τη διαφορά στην πληρωμή πλέον των Αργιών, συγκρίνοντας το ποσό τυχών Αργιών με προηγούμενο εκκαθαριστικό.

Παράδειγμα : 
 1. Σε βασικό μισθό 1098 € η Αργία ή Κυριακή πληρώνονταν 18,82 € και πλέον 23,52 € διαφορά 4,70 € δηλαδή με 3 αργίες 14,10 € παραπάνω.
 2. Σε βασικό μισθό 1218 € η Αργία ή Κυριακή πληρώνονταν 20,88 € και πλέον 26,08 € διαφορά 5,20 € δηλαδή με 3 αργίες 15,06 € παραπάνω.
 3. Σε βασικό μισθό 1458 € η Αργία ή Κυριακή πληρώνονταν 24,96 € και πλέον 31,28 € διαφορά 6,32 € δηλαδή με 3 αργίες 18,96 € παραπάνω.
Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι και η πληρωμή της εργασίας νυκτερινής εργάσιμων ημερών από 40% του ωρομισθίου στο 60% καθώς οι ώρες αυτές ξεπερνούν τις 15 μηνιαίως, ανάλογα τα νυχτερινά που εργάζεται κάποιος.

Παράδειγμα : 
 1. Σε βασικό μισθό 1098 € οι 15 ώρες πληρώνονταν 23,55 € και πλέον 35,25 € διαφορά 11,70 € παραπάνω.
 2. Σε βασικό μισθό 1218 € οι 15 ώρες πληρώνονταν 26,10 € και πλέον 39,15 € διαφορά 13,05 € παραπάνω.
 3. Σε βασικό μισθό 1458 € οι 15 ώρες πληρώνονταν 31,20 € και πλέον 46,80 € διαφορά 15,60 € παραπάνω.
Αν κάνουμε έναν πρόχειρο υπολογισμό με βασικό μισθό 1098 € τον επόμενο μήνα με 2 Αργίες και 15 ώρες θα πάρουμε 21.10 € συν τα 30€ που δεν θα γίνεται πλέον παρακράτηση 51,10 € περισσότερα.
 • Επειδή πολλοί μπερδεύονται, διευκρινίζουμε ότι τα ποσοστά 60% και 75% πολλαπλασιάζονται με το ωρομίσθιο και όχι το ημερομίσθιο !!!

άρθρο 102 παρ. 2 του ν.4461/2017


Δείτε την διευκρινιστική  ΑΔΑ του Υπουργείου   ΕΔΩ


Νίκος Τάσιος ( ΔΑΚΕ ΟΑΣΑ -ΟΣΥ )