Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Έγκριση ποσού 6.200€ για υπηρεσίες μετρήσεων ηλεκτρ/κής ακτινοβολίας σε οχήματα της ΟΣΥ ΑΕΑπό τον Ο.Α.Σ.Α εγκρίθηκε το ποσό των 6.200€ που αφορά σε υπηρεσίες μετρήσεων ηλεκτρ/κής ακτινοβολίας σε οχήματα της Ο.ΣΥ ΑΕ.