Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Οκτάμηνες συμβάσεις στον ΟΑΣΑ μεταξύ αυτών 140 ελεγκτών κομίστρου - καταμετρητώνΤην έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη εκατόν εξήντα έξι (166) υπαλλήλων των παρακάτω κλάδων / ειδικοτήτων αποφάσισε ο ΟΑΣΑ : 

 8 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 140 ΔΕ ΕΛΕΚΓΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (για την απασχόλησή τους στο Τμήμα Τηλεφωνικής & Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Κοινού)

Οι προσλήψεις θα είναι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών.