Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Στο 63% ο συντελεστής ανάκτησης κόστους των αστικών συγκοινωνιών της ΑθήναςΣτο 63% ανήλθε ο συντελεστής ανάκτησης κόστους των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας το 2015, έναντι 42%το 2010.


Ο συντελεστής ανάκτησης κόστους, ο οποίος περιγράφει το ποσοστό κάλυψης των λειτουργικών δαπανών από τα λειτουργικά έσοδα, αποτελεί κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο για τον όμιλο ΟΑΣΑ (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ).

Από το 2010 και έπειτα, ο συντελεστής ανάκτησης κόστους βελτιώνεται, με εξαίρεση το 2015, σε σχέση με το 2014.

Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται, πρωτίστως, στη σημαντική συρρίκνωση των λειτουργικών εξόδων, όπως των δαπανών προσωπικού.

Για παράδειγμα, οι λειτουργικές δαπάνες του ομίλου ΟΑΣΑ, το 2010, έφτασαν τα 678 εκατ. και το 2015 τα 353 εκατ.!

Το 2015 ο συντελεστής ανάκτησης κόστους διαμορφώθηκε στο 63%, έναντι 73% το 2014, λόγω της μεγαλύτερης μείωσης των λειτουργικών εσόδων (-18%), σε σχέση με τα λειτουργικά έξοδα (-7%).


Φ. Φωτεινός