Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Σ.Ε.Ο : Γνωστοποίηση Κοινοποιημένης Ανακοίνωσης για τη Λ/Γ 235Γνωστοποίηση κοινοποιημένης ανακοίνωσης για την λεωφορειακή γραμμή 235 από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προς το επιβατικό κοινό και τους εργαζόμενους της γραμμής 235