Κυριακή 7 Μαΐου 2017

Το χρονικό της παραλαβής των «σάπιων» λεωφορείωνΤης Μαρίας Μόσχου
Το χρονικό της παραλαβής συνολικά 404 λεωφορείων φυσικού αερίου και πετρελαίου από την διοίκηση της ΟΣΥ 13 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη παράδοσή τους από την κατασκευάστρια εταιρεία αποκαλύπτει η «Η». Πρόκειται για την εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο όπου αποφασίστηκε η παραλαβή του συνόλου των λεωφορείων από τα οποία τα πέντε έχουν καεί ολοσχερώς και τα 68 είναι παροπλισμένα στα αμαξοστάσια της εταιρείας.


Η εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο με ημερομηνία 07/04/2017 που υπογράφεται από τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης  Οχημάτων  Παναγιώτη Παπαντωνόπουλο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τις εξωδικαστικές ενέργειες της διοίκησης της ΕΘΕΛ (νυν ΟΣΥ) με την εταιρεία IVECO για πάνω από 13 χρόνια καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ΟΣΥ πρέπει να παραλάβει το σύνολο των λεωφορείων αλλά με «αποκλίσεις» και για τους δύο τύπους λεωφορείων (121 λεωφορείων φυσικού αερίου και 283 λεωφορείων πετρελαίου).

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΟΣΥ, τη Μ. Τρίτη υπήρξαν αρκετές επιτροπές που συστάθηκαν για να παραλάβουν τα λεωφορεία, οι οποίες αρνήθηκαν να το κάνουν, αλλά και αρκετές επιστολές από και προς την κατασκευάστρια εταιρεία. Μάλιστα τονίζεται ότι η εταιρεία  αρχικά αποδέχθηκε πως υπήρχαν κατασκευαστικά λάθη, τα οποία και συμφώνησε να διορθώσει, αργότερα όμως έκανε λόγο για κακή χρήση αλλά και κακή επισκευή των λεωφορείων που οδήγησαν τα λεωφορεία στην... αχρηστία!


Η εισήγηση
Στο κείμενο τονίζεται ότι μετά από διαγωνισμό της ΕΘΕΛ (νυν ΟΣΥ) η εταιρεία IVECO (IRISBUS FRANCE SA τότε) ανακηρύχθηκε ανάδοχος - προμηθεύτρια στον εν λόγω Διαγωνισμό και κατόπιν τούτου, υπεγράφησαν μεταξύ της IVECO και της ΟΣΥ (τότε Ε.ΘΕ.Λ ΑΕ) οι εξής δύο Συμβάσεις:

(α) Κατασκευή πώληση και παράδοση  283 λεωφορείων με κινητήρα DIESEL έναντι τιμήματος €187.985,00, ανά λεωφορείο.
(β) Κατασκευή πώληση και παράδοση121 λεωφορείων με κινητήρα φυσικού αερίου (έναντι τιμήματος €237.025,00, ανά λεωφορείο.

Λίγο μετά αναφέρεται ότι «από τον Ιούλιο του 2004, μέχρι τον Μάρτιο του 2005, έγινε η προσωρινή παραλαβή των 283 λεωφορείων πετρελαίου και μέσα στο 2005, άρχισε και ολοκληρώθηκε η προσωρινή παραλαβή των 121 λεωφορείων φυσικού αερίου. Από την πλευρά της η ΟΣΥ κατέβαλε στην IVECO συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του συνολικού τιμήματος πωλήσεως και για τους δύο τύπους λεωφορείων. Ειδικότερα αναφέρει «ότι η ΟΣΥ δεν κατέβαλε το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος εκ των ως άνω Συμβάσεων που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 10% του συνολικού τιμήματος, ήτοι 8.187.978,00€»  καθώς ακολούθησαν διαδοχικά τα εξής:

• 30/10/2005, συντάχτηκε Πρωτόκολλο αναστολής της οριστικής παραλαβής των 283 λεωφορείων πετρελαίου, το οποίο επικυρώθηκε με την 52/2006 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. Αιτία της αναστολής της οριστικής παραλαβής, ήταν η εμφάνιση σειράς βλαβών (όπως η παρουσία υπερβολικών ποσοτήτων λαδιού τόσο στο κύκλωμα εισαγωγής αέρα του κινητήρα, όσο και στα κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ρήγματα στα ψυγεία νερού του κινητήρα κ.λπ).  παρά τις προσπάθειες της κατασκευάστριας εταιρείας, οι παραπάνω βλάβες δεν αντιμετωπίστηκαν οριστικά, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν και σημαντικές τόσο στους κινητήρες, όσο και στο πλαίσιο (σκελετό) και στο αμάξωμα (εμφάνιση ρηγμάτων και θραύσεων).
• 14/12/2006 συντάχτηκε Πρωτόκολλο αναστολής της οριστικής παραλαβής των 121 λεωφορείων με κινητήρα συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, λόγω εμφάνισης σειράς βλαβών, κάψιμο βαλβίδων και καταστροφή κυλινδροκεφαλών (καπακιών) κινητήρα, θραύση βάσεων καλυμμάτων φιαλών Φυσικού αερίου, κ.λπ.
• 21/10/2008, η Επιτροπή οριστικής παραλαβής των λεωφορείων Φυσικού αερίου, τονίζει ότι δεν εισηγείται την οριστική παραλαβή, λόγω προβλημάτων στα λεωφορεία, την 30/01/2009, άρχισε από συνεργείο της κατασκευάστριας Εταιρείας, σε χώρο που διέθεσε η ΕΘΕΛ, η επισκευή των πλαισίων και των αμαξωμάτων, όλων των λεωφορείων, ύστερα από σχετική μελέτη ενίσχυσης, που συντάχτηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της παραπάνω Εταιρείας.
• 24/07/09, συντάχτηκε Πρωτόκολλο για τη νέα αναστολή οριστικής παραλαβής των λεωφορείων Φυσικού Αερίου (ΟΝΟ).
• 27/ 07/09, συντάχτηκε Πρωτόκολλο για τη νέα αναστολή οριστικής παραλαβής των λεωφορείων με πετρελαιοκινητήρα (ΌΙΕ5ΕΕ).

Τα προαναφερόμενα Πρωτόκολλα, διαβιβάστηκαν στην IVECO τον Σεπτέμβριο του 2009 με επιστολή του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΘΕΑ Α.Ε.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2009 η κατασκευάστρια εταιρεία με έγγραφο της πρότεινε στην Ε.ΘΕ.Λ. να γίνει οριστική παραλαβή όλων των λεωφορείων, προσφέροντας σαν ανταποδοτικά οφέλη, ορισμένα συγκροτήματα και ανταλλακτικά, 20 κινητήρες πετρελαίου, 10 κινητήρες φυσικού αερίου κ.ά. Με τις αποφάσεις 101 και 102/13-04-2010 της Διοίκησης, συγκροτήθηκαν Επιτροπές αποτίμησης της ζημίας για την ΕΘΕΛ, από τα προβλήματα των λεωφορείων και των δύο τύπων.

Στις  25/05/2010, οι Επιτροπές παρέδωσαν τα πορίσματά της. Στις  14/07/2010 και 26/07/2010, η Νομική Υπηρεσία της ΕΘΕΛ με έγγραφά της εισηγήθηκε ενιαίο τρόπο αποτίμησης και για τους 2 τύπους λεωφορείων.

Τον Σεπτέμβρη του 2010, η IVECO επανήλθε στην πρότασή της ζητώντας την άμεση παραλαβή των λεωφορείων ενώ τον Νοέμβριο, η ΕΘΕΛ απάντησε ότι «λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα λεωφορεία, αδυνατούμε να προσέλθουμε σε φιλικό διακανονισμό». Μάλιστα  στο τέλος του έτους  ζητά για άλλη μία φορά, την οριστική παραλαβή των λεωφορείων αλλά και την καταβολή  των 8.187.978,00 ευρώ που απομένουν από την εξαγορά και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.

Από την πλευρά της η ΟΣΥ βασιζόμενη στα πορίσματα των δύο Πρακτικών των αρμόδιων Επιτροπών της, ήγειρε συνολικά ανταπαιτήσεις κατά της IVECO ύψους 7.058.414,096 για ζημίες που ισχυρίζεται ότι υπέστη από τις αιτίες που αναφέρονται στα εν λόγω Πρακτικά και ζήτησε να τις συμψηφίσει προς την ως άνω απαίτηση της IVECO κατά της ΟΣΥ από το ανεξόφλητο υπόλοιπο του τιμήματος πωλήσεως των δύο πιο πάνω Συμβάσεων. Η IVECO αρνήθηκε τις απατήσεις της ΟΣΥ ισχυριζόμενη ότι οι ζημίες αυτές, και αν ακόμη προκλήθηκαν, οφείλονται σε αιτίες για τις οποίες δεν υπέχει ευθύνη, όπως π.χ. σε κακή χρήση των λεωφορείων και κακή συντήρησή τους αλλά και σε χρήση τους κατά παράβαση των οδηγιών χρήσεως του κατασκευαστή (χρήση μη ενδεδειγμένων λαδιών μηχανής κ.λπ.).

Τον Αύγουστο του 2015, παρελήφθη η Γνωμοδότηση της Δικηγορικής Εταιρείας «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» μετά από αίτηση της διοίκησης της ΟΣΥ, η οποία αποφαίνεται: «Η ΟΣΥ πρέπει να ενημερώσει την IVECO ότι δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς περί παραγραφής, αλλά ούτε και τους ισχυρισμούς εν σχέσει με τα πραγματικά περιστατικά. Τέλος θα πρέπει να καλεί σε άμεση επίλυση της διαφοράς, άλλως σε υπαγωγή αυτής σε διαιτησία....». Βάσει αυτού, ο πρόεδρος και δ/νων Σύμβουλος της ΟΣΥ δηλώνει ότι η οποιαδήποτε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, θα πρέπει να είναι άμεση, άλλως θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 11 της Σύμβασης.

«Στο σημείο αυτό ευρισκομένων των διαφορών μεταξύ των μερών, έγινε πρόσφατα και νέα προσέγγιση μεταξύ τους για τη διερεύνηση της πιθανότητας εξώδικης επίλυσης τους και τελικά επετεύχθη μεταξύ τους συμφωνία για την οριστική επίλυση όλων των πιο πάνω διαφορών τους» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής η ΟΣΥ αναγνωρίζει ότι οφείλει προς την IVECO το ποσό των 8.187.978,006 που αντιστοιχούν στο 10% του υπολοίπου του τιμήματος της κάθε Συμβάσεως.

Με τη σειρά της η IVECO παραιτείται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από του να αξιώσει οποιοδήποτε ποσό τόκων από την ΟΣΥ για καθυστερημένη πληρωμή του ως άνω τιμήματος και αναγνωρίζει την ανταπαίτηση της ΟΣΥ συνολικού ύψους 7.058.414,096 την οποία θα πληρώσει (παραδώσει) σε είδος προς την ΟΣΥ, δηλ, σε ανταλλακτικά λεωφορείων ίσης αξίας και σε επίπεδο κόστους, ανάλογα με τις ανάγκες της τελευταίας.

Το Νοέμβριο του 2016 συγκροτήθηκε νέα Επιτροπή οριστικής παραλαβής των 283 λεωφορείων πετρελαίου που αποφάνθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 και πρότεινε την οριστική παραλαβή των οχημάτων ωστόσο έκανε λόγο για αποκλίσεις:

α) παραμένει η ανάγκη επαναβεβαίωσης της επιτυχούς εκτέλεσης όλων των καμπανιών επισκευής του πλαισίου και του αμαξώματος τα προηγούμενα χρόνια, για ένα χρονικό ορίζοντα δεκαπέντε (15) ετών, και
β) παραμένει η εκτέλεση και η παρακολούθηση της απόδοσης όλων των συμπεφωνημένων από κοινού με την ΟΣΥ βελτιώσεων που αναφέρονται στην υπ’αρ. 32193/13.12.13 επιστολή της ΙVECO

Καταλήγει ότι η τελική συμφωνία είναι η IVECO να συμφωνεί τελικά να παραδώσει ανταλλακτικά ύψους πάνω από 7 εκατ. ευρώ ώστε να λυθεί το θέμα.