Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

Καμία σύμβαση για την δωρεάν μεταφορά ανέργων μεταξύ ΟΑΣΑ και υπουργείου για το 2015 & 2016
Έγγραφο με την απάντηση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΑΣΑ κ. Σκουμπούρη, σε ερώτηση Βουλευτών της Ν.Δ που απαντάει ότι δεν υπεγράφη καμία σύμβαση για την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με το αρμόδιο υπουργείο για το 2015 και 2016.


Στην  συνέντευξη τύπου στις 15/5/2017 που δόθηκε στα γραφεία του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ ο Γ. Γραμματέας του Συνδικάτου, Κ. Σιορίκης έδωσε στοιχεία στην δημοσιότητα για τα χρέη των υπουργείων στον ΟΑΣΑ.

Το παρακάτω έγγραφο το οποίο το υπογράφει ο κ. Σκουμπούρης, αποδεικνύει ότι καμία σύμβαση δεν είχε υπογραφεί με τον ΟΑΣΑ για την δωρεάν μετακίνηση ανέργων για το β΄ εξάμηνο του 2015 και για όλο το 2016, παρόλο που ο ΟΑΣΑ είχε στείλει σχέδιο σύμβασης και επίσης ότι οι άνεργοι μετακινούνται μόνο με την επίδειξη κάρτας ανεργίας.

Τα ποσά για το β΄ εξάμηνο του 2015 ανέρχονται σε 29.502.450 € και  65.587.500 € για το 2016, σύνολο 95.089.950 €

Στην υπουργική απόφασηαριθμ. οικ. Α− 40580/3128/29.6.2015η οποία κυρώθηκε με τον νόμο ( 4331/15  άρθρο 77 ) αναγράφεται ότι :

<< Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τη χορήγηση της δωρεάν αυτής μεταφοράς, εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011, καθώς και το άρθρο 10 του Ν. 2963/2001 και η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Ν. 4313/2014, κατ’ αντιστοιχία.>>

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 λέει το εξής :

<< Με συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον αρμόδιο κάθε φορά Υπουργό, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου ή της διαφοράς από το κόμιστρο που ισχύει για τα άτομα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο (μαθητές, πολύτεκνοι κ.λπ.). Οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να συναφθούν μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου αρμόδιου Υπουργείου.>>

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν έχει τηρηθεί ο νόμος που οι ίδιοι ψηφίσαν  και εις βάρος των αστικών συγκοινωνιών κάνουν κοινωνική πολιτική.

Εδώ να σημειώσουμε ότι εμείς ως εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες δεν είμαστε κατά της δωρεάν μεταφοράς των ευπαθών ομάδων με τα ΜΜΜ,  όμως όταν οι ίδιοι που μας κατηγορούν ότι είμαστε ελλειμματικοί και δεν τηρούν τους νόμους που οι ίδιοι ψήφισαν, τότε θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι για τα ελλείμματα δεν φταίνε οι εργαζόμενοι.

πηγή εγγράφου