Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

Τροποποίηση διαδρομής της λεωφ. γραμμής 817, 863 στο Δήμο Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤην τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΜΑΝΔΡΑ & 817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ αποφάσισε ο ΟΑΣΑ έχοντας υπόψη :


  1. Έγγραφο με αριθ. πρωτ. 23544 του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, που αφορά την τροποποίηση της διαδρομής των λεωφ. γραμμών 863, 817 έτσι ώστε τα οχήματα να διέρχονται από την νέο - διανοιχθείσα οδό Ομήρου παρακάμπτοντας την οδό Αριστοτέλους. Η νέα όδευση θα βοηθήσει στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, που εντοπίζεται κυρίως κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων αναψυχής, της  περιοχής.   
  2. Έγγραφο του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ που αναφέρετε για τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 817 & 863 και διέλευση των οχημάτων από την οδό Ομήρου.

Οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής :

ΓΡΑΜΜΗ:  817, 863 κατεύθυνση προς Μάντρα

Από Αγίας Αικατερίνης, συνέχεια Αγίας Αικατερίνης, δεξιά Ομήρου, συνέχεια στην κανονική διαδρομή.

ΓΡΑΜΜΗ:  817, 863   κατεύθυνση προς Ελευσίνα  

  1. Από Παπαδιαμάντη, δεξιά Ομήρου, αριστερά Αγίας Αικατερίνης, συνέχεια στην κανονική διαδρομή.
  2. Το μήκος της νέας γραμμής δεν μεταβάλλεται. 
  3. Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής δεν θα τροποποιηθούν.
  4. Μεταφορά στάσεων             

Κατεύθυνση προς Μάνδρα         

α) Την μεταφορά της στάσης με ονομασία «ΠΛ.ΓΚΛΙΑΤΗ» με Κ.Σ. 300045 στην οδό Ομήρου 25 μ πριν την οδό Αιόλου και μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Αιόλου έμπροσθεν ελευθέρου οικοπέδου. 
 β) Την μεταφορά της στάσης με ονομασία «2η ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με ΚΣ 300034  στην οδό Ομήρου 20 μ πριν την οδό Αγίας Αικατερίνης και μεταξύ των οδών Ικάρου  και Αγίας Αικατερίνης  έμπροσθεν ελευθέρου οικοπέδου.  

Η αλληλουχία των στάσεων παραμένει ως έχει.

Κατεύθυνση προς Ελευσίνα         

α) Την μεταφορά της στάσης με ονομασία «ΠΛΑΤΕΙΑ» με Κ.Σ. 300028 στην οδό Ομήρου 25 μ πριν την οδό Αιόλου και μεταξύ ανωνύμων οδών έμπροσθεν ελευθέρου οικοπέδου. Η στάση θα τοποθετηθεί έναντι της μεταφερόμενης στάσης  με ονομασία «ΠΛ.ΓΚΛΙΑΤΗ»
 β) Την μεταφορά της στάσης με ονομασία «2η ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με ΚΣ 300029  στην οδό Ομήρου 20 μ πριν την οδό Αγίας Αικατερίνης και μεταξύ Ανωνύμου οδού και της οδού Αγίας Αικατερίνης  έμπροσθεν ελευθέρου οικοπέδου. Η στάση θα τοποθετηθεί έναντι της μεταφερόμενης στάσης  με ονομασία «2η ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

 Η αλληλουχία των στάσεων παραμένει ως έχει.

Δείτε το έγγραφο εδώ