Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

«Ξεπαγώνουν» οι μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων


Mε διάταξη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ξεπαγώνουν» οι μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες έχουν «μπλοκάρει» λόγω των μεταβατικών διατάξεων που περιέχονται στον νέο νόμο για την κινητικότητα αλλά και της καθυστέρησης που σημειώνεται στην εφαρμογή του 

Η διάταξη του υπουργείου περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών και αφορά τη διεύρυνση των μετατάξεων, οι οποίες μπορούν να ολοκληρωθούν με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέχεται η δυνατότητα για τις μετατάξεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα όταν ξεκίνησε να ισχύει ο νόμος για την κινητικότητα (σ.σ.: Δεκέμβριος του 2016) να ολοκληρώνονται ακόμη και αν έχει υποβληθεί μόνον αίτηση του υπαλλήλου. 

Ειδικότερα, βάσει της προωθούμενης διάταξης παρατείνεται για όλους τους αποσπασμένους ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής μέχρι τη λήξη της απόσπασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018. 

Ακολούθως, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης για μετάταξη όσων ήταν αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου για την κινητικότητα, «εκκρεμείς μετατάξεις για τις οποίες είτε έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση είτε είχε εκδοθεί ανακοίνωση-πρόσκληση είτε, προκειμένου για θέσεις σε ΟΤΑ, είχε υποβληθεί αίτηση υπαλλήλου μέχρι ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση του νόμου, δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30.6.2017». 

Τέλος, η προωθούμενη διάταξη προβλέπει ότι σε καμία περίπτωση δεν θίγονται όσοι είναι αποσπασμένοι για λόγους συνυπηρέτησης. 

Με την έναρξη εφαρμογής, πάντως, του νέου συστήματος κινητικότητας, υπάλληλοι που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε άλλους φορείς μπορούν, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, να μεταταχθούν στον φορέα όπου υπηρετούν. 

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν οργανικά στους φορείς που απασχολούνται, ενώ ίδια πρόβλεψη ισχύει και για όσους υπαλλήλους η απόσπασή τους βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης.