Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

Συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του υπερΤαμείου. Αναλαμβάνει καθήκοντα στις 15/2
Συγκροτήθηκε, σε σώμα, το διοικητικό συμβούλιο του υπερΤαμείου ή αλλιώς της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (HCAP). Θυγατρική του υπερΤαμείου είναι η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών, στην οποία πέρασαν ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, Αττικό Μετρό, κτλ.

Η ανακοίνωση της HCAP

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (HCAP) διορίστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016, από το Υπουργείο Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της HCAP.

Για τον σκοπό αυτό, και όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, το Εποπτικό Συμβούλιο επέλεξε δύο εταιρείες διεθνούς κύρους – την Stanton Chase και την KPMG – προκειμένου να στηρίξουν το έργο του Εποπτικού Συμβουλίου στη διαδικασία επιλογής των μελών και τον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών, αντίστοιχα.

Το Εποπτικό Συμβούλιο εξέτασε τα προφίλ των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί στην Stanton Chase με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια (προσόντα, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, την προσωπική τους πορεία, κτλ.).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Stanton Chase, διενήργησε συνεντεύξεις με κάθε έναν από τους υποψηφίους, προκειμένου να αξιολογήσει τις γνώσεις τους, όσον αφορά το επιχειρηματικό γίγνεσθαι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τον ευρύτερο οικονομικό ρόλο της HCAP στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τον ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων και της Δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων.

Με βάση τα ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ακόλουθη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. Γιώργος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  2. Ουρανία Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  3. Στέφανος Γιουρέλης, Διευθύνων Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  4. Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  5. Θεμιστοκλής Κουβαράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  6. Γιώργος Μαθιός, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  7. Μαρίνα Νιφόρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άριστα καταρτισμένα με συμπληρωματικότητα ικανοτήτων υψηλού επιπέδου και με διεθνή & ελληνική επιχειρηματική εμπειρία σε ευρύ φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων.

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει πλήρη επίγνωση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το Ταμείο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο των συναφών πολιτικών και κανόνων που εφαρμόζουν οι ελληνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί.

Επίσης, για την επιλογή τους, το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, καθώς και την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πραγματικότητας.

Τα μέλη αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις 15 Φεβρουαρίου 2017. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Tα βιογραφικά

1. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε στο Deree και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το University of Massachusetts Amherst. Έχει εμπειρία σε σημαντικές θέσεις πολυεθνικών με τετραετή θητεία ως Δ/νων Σύμβουλος της Jacob Suchard Ελλάδος, καθώς και άλλα 17 έτη ως Δ/νων Σύμβουλος της Kraft Foods Ελλάδος. Έχει διατελέσει μέλος του ΣΕΒΤ, CAOBISCO, ΕΑΣΕ, ΕΕΔΕ και ΣΔΕ.

2. Ουρανία Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το City University στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική σε Ελλάδα και εξωτερικό σε μεγάλους οργανισμούς όπως η BNP Paribas, Eurobank και Deutsche Bank. Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ την περίοδο 2010-2015. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν Partner στην Ernst & Young (ΕΥ).

3. Στέφανος Γιουρέλης, Διευθύνων Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 4 χρόνια ως Δ/νων Σύμβουλος Αφρικής και Ελλάδος με έδρα το Dubai.

4. Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Marketing στο Deree College στην Αθήνα. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Manchester Business School στην Αγγλία. Εργάστηκε ως Project Manager, Senior Auditor, Market Manager και Head of Product Development στην CitiBank στο Λονδίνο (1994-2001); ως Global Head of Service Management στην ABN Amro Bank στο Λονδίνο και στην Ολλανδία (2001-2009); ως Managing Director of European Transaction Services στην JP Morgan (2010-2015); και ως σύμβουλος και μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων τραπεζο- οικονομικού και ασφαλιστικού τομέα στο Λονδίνο (2015-2017).

5. Θεμιστοκλής Κουβαράκης, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ στην Αγγλία. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά από το London School of Economics & MBA από την Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Εργάστηκε από το 1988 μέχρι το 2016 στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο με έμφαση σε έργα υποδομής σε διαφορες χωρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

6. Γεώργιος Μαθιός, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε το 1967. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ στον τομέα του Marine Engineering και του Shipping. Τέλος είναι κάτοχος MBA από το Manchester Business School και υποψήφιος Διδάκτορας (PhD) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στην Procter & Gamble στην Γερμανία και L’Oreal Hellas (1995-2000); στην Multichoice Hellas ως Digital Platform Director (2000- 2002); στην Coca-Cola Co (2002-2007) ως Head, Athens 2004 Olympic Games Activation και Southeast Europe Integrated Marketing & Communications Manager; στην HSBC Bank Plc. (2007-2008) ως Head of Marketing and Customer Propositions και στην DIGEA A.E. ως C.E.O. (2009-2015).


7. Μαρίνα Νιφόρου, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε το 1969. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Cornell στις ΗΠΑ. Είναι κάτοχος MBA από το INSEAD και Μεταπτυχιακών Τίτλων στην Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και Διεθνείς Σxέσεις από το Πανεπιστήμιο SAIS-Johns Hopkins. Εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα (1993-1998) ως Director Corporate Strategy στο Groupe Pechiney στη Γαλλία (2001-2004); στο INSEAD ως Executive Director (2007-2010) και ως Γενική Διευθύντρια στο Αμερικανικό Επιμελητήριο στην Γαλλία (2010-2014).