Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας των εργαζομένων στους τόπους εργασίαςΌσο αφορά την προσβολή της προσωπικότητας του εργαζόμενου, η Νομολογία των Δικαστηρίων έχει να παρουσιάσει μεγάλο αριθμό αποφάσεων με ποικίλο περιεχόμενο.

Έχει κριθεί ότι παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης, συνιστούν μεταξύ άλλων οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. Η αδικαιολόγητη μη απασχόληση του μισθωτού. Μάλιστα στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης που δεν απασχολεί τον μισθωτό που προσφέρει πραγματικά και με τον αρμόζοντα τρόπο τις υπηρεσίες του, περιέρχεται σε υπερημερία (άρθρο 656 Α.Κ). Η αδικαιολόγητη άρνηση του εργοδότη να απασχολήσει τον μισθωτό είναι δυνατόν να θεωρηθεί και ως μονομερής βλαπτική μεταβολή της σχέσης εργασίας ή σπουδαίος λόγος σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, με συνέπεια την υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή αποζημίωσης. Επίσης η μη απασχόληση του μισθωτού κάτω από συνθήκες που προσβάλλουν την προσωπικότητα και την επαγγελματική τιμή του , μπορεί να επισύρουν και τις συνέπειες των άρθρων 57 και 59 Α.Κ, ώστε σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 281 Α.Κ., να θεμελιώνουν αξιώσεις λόγω αδικοπραξίας.

2. Η καταγγελία της σύμβασης ορισμένου χρόνου για δήθεν ανεπάρκεια του μισθωτού.

3. Η χειροδικία του εργοδότη σε βάρος του μισθωτού λόγω άρνησης του τελευταίου να εκτελέσει διαφορετική εργασία ή να συμμορφωθεί στις εντολές του εργοδότη που είναι παράνομες.

4. Η δυσφήμιση του μισθωτού ως φυγόπονου.

5. Η παρενόχληση του μισθωτού με ανήθικες προτάσεις.

6. Ο περιορισμός των ατομικών ελευθεριών του εργαζόμενου, όπως είναι η επέμβαση στην ελευθερία των πολιτικών ή θρησκευτικών του πεποιθήσεων.

7. Η επέμβαση στην ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου.

8. Η υβριστική συμπεριφορά που οδηγεί στη ηθική μείωση του εργαζόμενου.

9. Ο αντικανονικός σωματικός έλεγχος του εργαζόμενου

10. Ο εξαναγκασμός να υποβληθεί ο εργαζόμενος σε ιατρική εξέταση, εφόσον προηγουμένως προσκόμισε βεβαίωση ιατρού του ΙΚΑ.

11. Η έκθεση της ζωής και της υγείας του εργαζόμενου σε κινδύνους ή σε ακατάλληλο περιβάλλον.

12. Ο υπηρεσιακός υποβιβασμός του μισθωτού.

13. Η παράνομη απασχόληση του μισθωτού κατά τις Κυριακές χωρίς την θέλησή του.

14. Η μονομερής αλλαγή της ειδικότητας του εργαζόμενου, ή η ανάθεση αρμοδιοτήτων που είναι υποδεέστερες.

Βασίλης Τραϊανόπουλος

Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net