Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Σ.Ε.Ο : Σοβαρό παράπτωμα διαχείρησης προσωπικού στο οποίο συμβάλλουν και μέλη του Συνδικάτου Υποδιευθυντές !!!


... ύστερα από την όποια καταγγελία επιβάτη, έγκυρη ή μη, αβάσιμη ή μη, ο εργαζόμενος απομακρύνεται άνευ ετέρου από το κύκλωμα μόνο με την καταγγελία και πριν τη διερεύνηση της υπόθεσης, από τα αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα.

Σε αυτό το σοβαρό παράπτωμα της διαχείρισης των εργαζομένων δυστυχώς, συμβάλλουν και μέλη του Συνδικάτου Υποδιευθυντές.