Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την κινητικότητα στο Δημόσιο ... δείτε το !!!Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η καθιέρωση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από μία υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση.

Ο σκοπός του ΕΣΚ είναι αφενός η βέλτιστη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου τη διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους ...

Δείτε το ... 

πηγη