Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Όλα τα λεωφορεία εντός Α/Σ στις 23:00 την 31 /12 /16 Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ !!!