Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

ΟΑΣΑ : Για όλα φταίνε οι προηγούμενοι ... με την επιδότηση του 2013 θα είχαμε κερδοφορία !!!

Νέο Δελτίο Τύπου δημοσίευσε πριν λίγο ο ΟΑΣΑ που μας δείχνει μερικά από τα οικονομικά στοιχεία των αστικών συγκοινωνιών !!!Όπως διαβάσαμε αν είχαν την επιδότηση του 2013 θα παρουσίαζαν 
πάνω από 120 εκ. ευρώ κέρδη !!!


Φυσικά δεν μας λέει:

α) πόσα μεταφερόμενα ρεπό και άδειες χρωστάει η Ο.ΣΥ στους οδηγούς ( περίπου 5.500 λέμε εμείς ) και πόσα χρήματα χρειάζονται αν τα πληρώσει, όπου θα αυξηθεί επιπλέον το έλλειμμα κάποια εκκατομύρια !

β) για τις επιδοτήσεις που θα ήθελε να είχε, πόσους εργαζόμενους είχε και πόσα λεωφορεία κυκλοφορούσαν το 2013 !

γ) την τιμή του εισιτηρίου που αυξήθηκε το 2016 από 1,20€ στο 1,40€ !

δ) τους προϋπολογισμούς και το λειτουργικό κόστος του ΟΑΣΑ για κάθε έτος που αναγράφεται, από το οποίο προσδιορίζεται και το ύψος της επιδότησης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% !

Εμείς πάντως βλέπουμε όταν η επιδότηση μειώνεται, ταυτόχρονα έχουμε συρρίκνωση των εταιριών του ομίλου ΟΑΣΑ και  μείωση του συγκοινωνιακού έργου !!! << Οικονομικά στοιχεία των Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας

Ο ΟΑΣΑ, παρά τα δυσμενή δεδομένα που διαμορφώνονται τόσο από υποχρεώσεις που «κληρονόμησε» από προηγούμενες διοικήσεις όσο και από την σταδιακή μείωση της κρατικής επιδότησης, έχει καταφέρει να υλοποιεί ένα πλάνο δραστικής μείωσης των ελλειμμάτων, χωρίς εντούτοις να παρεκκλίνει της βασικής του αποστολής για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και για συμμετοχή στην κοινωνική πολιτική, κυρίως προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ο προϋπολογισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ για κάθε έτος, διαμορφώνεται κάθε Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Κατά τη διάρκεια του 2015 είχε καταρτισθεί ένας αρχικός προϋπολογισμός που προέβλεπε έλλειμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ για το 2016. Οι νέες Διοικήσεις περιέκοψαν την πρόβλεψη αυτή κατά 23 εκατ. ευρώ και έτσι διαμορφώθηκε ο εγκεκριμένος στόχος που προβλέπει έλλειμμα 77 εκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρο το έτος 2016.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2016 ελήφθησαν υπόψη νέα δεδομένα τα οποία δεν ίσχυαν για τον προϋπολογισμό του 2015 και επομένως δεν μπορούν να γίνουν άμεσες συγκρίσεις μεταξύ δύο προϋπολογισμών που αφορούν ανόμοιες καταστάσεις και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα:

Α. Αύξηση του ΦΠΑ που επιβαρύνει τον Όμιλο καθ’ όλο το έτος 2016

Ο όμιλος ΟΑΣΑ απορρόφησε για ολόκληρο το 2016 την αύξηση του ΦΠΑ κατά δέκα μονάδες αρχικά και κατά 11 μονάδες στη συνέχεια (από 13% στο 24%), ενώ αυτό ίσχυσε το 2015 μόνο για τέσσερις μήνες. Η απορρόφηση αυτή αποτελεί σημαντικό μέγεθος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς αυτό το ποσό αφαιρείται από τα έσοδα του Ομίλου.

Β. Διεύρυνση κοινωνικής πολιτικής

Ο όμιλος ΟΑΣΑ επωμίστηκε για ολόκληρο το 2016 τη διευρυμένη κοινωνική πολιτική για ελεύθερη μετακίνηση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα αυτή των ανέργων, που για το 2015 ίσχυσε μόνο από το δεύτερο εξάμηνο.

Γ. Επανένταξη 204 εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ

Aπό τον Σεπτέμβριο του 2015 στη ΣΤΑΣΥ επανεντάχθηκαν 204 άτομα, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, που επιβάρυναν τα λειτουργικά της έξοδα για ολόκληρο το 2016.

Συσσωρευμένες απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους της ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ στο τέλος του 2015: 190 εκατ. ευρώ

Σχετικά με το ζήτημα της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών του Ομίλου, ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σημειώνεται ότι κληρονομήθηκαν από τη διαχείριση των προηγούμενων περιόδων συσσωρευμένες απλήρωτες υποχρεώσεις ετών προς τρίτους οι οποίες στις 31–12–2015 ανέρχονταν για την ΟΣΥ Α.Ε. στο ύψος των 112.329.617 ευρώ και για την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στο ύψος των 78.771.576 ευρώ, δηλαδή αθροιστικά σε ένα ποσόν που ξεπερνά τα 190 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά το χρέος της ΟΣΥ προς τη ΔΕΠΑ, αλλά και για προμήθειες πετρελαίου και ανταλλακτικών ανερχόταν σε 58 εκατ. ευρώ, προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία 9 εκατ. ευρώ, ενώ της ΣΤΑΣΥ μόνο προς τη ΔΕΗ σε 18,3 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή κατά τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκαν συσσωρευμένα ελλείμματα και απαιτήσεις που δεν αντιμετωπίστηκαν κατά την προηγούμενη του 2016 περίοδο. Συνεπώς δεν ευσταθούν απόψεις περί «κερδοφόρων» χρήσεων των περασμένων περιόδων.

Σταδιακή μείωση της κρατικής επιδότησης

Σημειώνεται ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν οι συγκοινωνιακοί φορείς και βάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια έχουν ως εξής:
Το 2013: 182 εκατ. ευρώ.
Το 2014: 100 εκατ. ευρώ.
Το 2015: 108 εκατ. ευρώ.
Το 2016: 86 εκατ. ευρώ (πρόβλεψη).

Το ύψος της κρατικής επιδότηση, όπως είναι φυσικό, λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Ομίλου για το 2016. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αν ο Όμιλος ΟΑΣΑ λάμβανε το 2016 την επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό που έλαβε το 2013, τότε θα παρουσίαζε κέρδη άνω των 120 εκατ. ευρώ.


Ωστόσο, παρά τις δεδομένες αυτές συνθήκες, με την απορρόφηση της αύξησης του ΦΠΑ, τις διευρυνόμενες κοινωνικές πολιτικές, τις επιπλέον δαπάνες και για νέα έργα που ήδη λειτουργούν, όπως αυτό της τηλεματικής, οι προβλέψεις του ΟΑΣΑ είναι ότι στο τέλος του χρόνου το έλλειμμα θα κλείσει κάτω του εγκεκριμένου και συμφωνημένου με τους θεσμούς στόχου των 77 εκατ. ευρώ. Ήδη, σύμφωνα με τα απολογιστικά οικονομικά μεγέθη του Οκταμήνου 2016 προκύπτει ότι το έλλειμμα των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ διαμορφώνεται σε 34 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό  μόλις 44% επί του ετήσιου εγκεκριμένου στόχου.  >>

Citybusdrivers