Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Η τηλεματική στα μη επισκευάσιμα λεωφορεία θα τοποθετηθεί σε νέα, όταν αυτά αποκτηθούν.

Η τηλεματική στα μη επισκευάσιμα λεωφορεία θα τοποθετηθεί σε νέα, όταν αυτά αποκτηθούν.  


Αυτό αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣΑ, σε απάντηση δημοσιευμάτων, αναφορικά με τον εξοπλισμό τηλεματικής.
Σύμφωνα με τον οργανισμό, η τηλεματική έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχονται προς το επιβατικό κοινό, βελτιώνοντας αισθητά την μετακίνηση των 1.400.000 και πλέον επιβατών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες για τη μεταφορά τους σε πραγματικό χρόνο.
Η τυπική διαγωνιστική διαδικασία για τον εξοπλισμό τηλεματικής στα οχήματα του ΟΑΣΑ, η οποία ξεκίνησε το 2011 (Α’ Φάση) και ολοκληρώθηκε το 2013 (Β’ Φάση), αφορούσε τελικά στην εγκατάσταση της σχετικής τεχνολογίας σε 2.000 οχήματα του στόλου. 
Τα οχήματα που δόθηκαν για τοποθέτηση εξοπλισμού ήταν, κατά σειρά, τα πιο νέα του στόλου και αυτά που είχαν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΟΣΥ.
Σε ημερήσια βάση δρομολογούνται περί τα 1.300 από τα 2.000 οχήματα. «Ο στόλος οχημάτων είναι δυναμικός και φυσιολογικά υπάρχουν οχήματα με βλάβες, άμεσα επισκευάσιμες ή βλάβες που απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την επισκευή τους», αναφέρει ο ΟΑΣΑ.
Το σύνολο των οχημάτων σε κυκλοφορία είναι εφοδιασμένα με την τηλεματική, ενώ τα οχήματα, τα οποία βρίσκονται προς επισκευή, διατηρούν την τεχνολογία τηλεματικής, προς χρήση για όταν επανακυκλοφορήσουν.
Αναφορικά με τα οχήματα που τελικά δύναται να κριθούν μη επισκευάσιμα, έχει προβλεφθεί η μεταφορά του εξοπλισμού τηλεματικής σε νέα οχήματα, όταν αυτά αποκτηθούν.
Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας και κατά την αρχική επιλογή των οχημάτων – όπως προέβλεπε η σύμβαση - δεν θα ήταν δυνατή η πρόβλεψη μελλοντικών βλαβών, έχει εξασφαλιστεί ότι το σύνολο της τεχνολογίας της τηλεματικής θα εγκαθίσταται σε όλο τον εν λειτουργία στόλο και θα τίθεται στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού απρόσκοπτα.
Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ κάνει συστηματικές προσπάθειες για την ανανέωση του παραληφθέντος γηρασμένου στόλου οχημάτων.