Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε λεωφορεία !!!

Μήπως θα πρέπει να περάσουν σεμινάρια και εκπαίδευση οι οδηγοί για χρήση πυροσβεστήρα ???


ΠΗΓΗ