Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

«Καταστροφικό», το 2015, για την ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός). Στα 78,2 εκατ. οι ζημιές !!!


Φ.Φωτ.

«Καταστροφικό» αποδείχτηκε, το 2015, για την ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός). Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 2015, οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν στα 78,2 εκατ., έναντι 36,4 εκατ. το 2014.

Αντίστοιχα, οι λειτουργικές ζημιές έφτασαν τα 32,6 εκατ., έναντι 2,75 εκατ. το 2014, με τον κύκλο εργασιών να συρρικνώνεται στα 103,8 εκατ., έναντι 129,7 εκατ. το 2014.

Σύμφωνα με συγκοινωνιολόγους, «τα μεγέθη της ΣΤΑΣΥ καταδεικνύουν τη διόγκωση του φαινομένου της λαθρεπιβίβασης, ξέχωρα των διαφυγόντων εσόδων τη περίοδο του δημοψηφίσματος, με τις δωρεάν διελεύσεις».

Επίσης, όπως επισημαίνουν, «η ΣΤΑΣΥ, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος, είχε ικανοποιητικές επιδόσεις, κάτι το οποίο δεν ισχύει τώρα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η κρατική επιδότηση».

Πάντως, η εταιρεία φιλοδοξεί να ελαχιστοποιήσει τη λαθρεπιβίβαση, με την εφαρμογή του «Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου» και την τοποθέτηση μπαρών σε μετρό και ηλεκτρικό το 2017.