Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ. - ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ. - ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να αναφερθούμε στην ανακοίνωση του ΜΕΤΑ και στο κομμάτι, υπογραμμισμένο μάλιστα, που αφορά της ''δήθεν ακομμάτιστες παρατάξεις'' την καταψήφιση μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ του σχεδίου σύμβασης και το κατά ΜΕΤΑ, εκ της καταψήφισης ...