Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ : Απαράδεκτη και αντεργατική η ΣΣΕ που προτείνει η Διοίκηση της Ο.ΣΥ !!!Απαράδεκτη και αντεργατική η ΣΣΕ που προτείνει η Διοίκηση της Ο.ΣΥ


ΠΗΓΗ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ