Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Άδειες οδήγησης : Καταργούνται οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές ...

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Βεβαιώσεις και από τον προσωπικό γιατρό

Ακόμα και από τον προσωπικό τους γιατρό θα μπορούν να παίρνουν βεβαιώσεις οι υποψήφιοι οδηγοί αλλά και οι ηλικιωμένοι που επιθυμούν παράταση της άδειας οδήγησης καθώς με τροπολογία του υπουργείου Μεταφορών που κατατέθηκε στη Βουλή καταργούνται οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές.Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της τροπολογίας, καταργείται η δυνατότητα συγκρότησης Δ.Ι.Ε. από τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας και στο εξής σχεδόν το σύνολο της ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα διενεργείται από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους ή από ιδιώτες γιατρούς στα ιατρεία τους.


Στελέχη του υπ. Μεταφορών επισημαίνουν ότι η ρύθμιση ήταν μονόδρομος καθώς είχε παρατηρηθεί αδυναμία συγκρότησης Επιτροπών εξαιτίας της άρνησης συμμετοχής σ΄αυτές ιδιωτών γιατρών αλλά και της αδυναμίας πληρωμής των ιατρών που προέρχονταν από κρατικά ή στρατιωτικά νοσοκομεία με αποτέλεσμα τα αιτήματα ιατρικών εξετάσεων των ενδιαφερομένων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα να είναι χιλιάδες.

Οι αμοιβές

Όσο για τις αμοιβές των ιατρών κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κέντρων υγείας που διενεργούν τις συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις, θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Υγείας το προσεχές διάστημα. Η νέα ρύθμιση θα ισχύσει ύστερα από μεταβατική περίοδο τριών μηνών, ενώ στο διάστημα αυτό οι εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ωστόσο αυτό αναμένεται να παρατείνει την ταλαιπωρία των οδηγών που χρήζουν επανεξέτασης αφού έχουν ξεπεράσει το 80ό έτος της ηλικίας τους δεδομένου ότι ουσιαστικά οι ιατρικές επιτροπές έχουν καταργηθεί στην πράξη και οι ίδιοι παραμένουν «όμηροι» καθώς καταργείται η παράταση έως έξι μηνών που μπορούσε να τους χορηγηθεί από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.


Μ. ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ