Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

Μετατάξεις-εξπρές και αναγνώριση προϋπηρεσίας !!!Μετακινήσεις-εξπρές στο Δημόσιο προωθεί η κυβέρνηση με τον νέο νόμο για την κινητικότητα που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή ο αν. υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκης τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου.Σύμφωνα με πληροφορίες του «Eθνους της Κυριακής», η νέα διαδικασία των μετατάξεων και αποσπάσεων θα αλλάξει την εικόνα του Δημοσίου αφού θα είναι τάχιστη.
Υπολογίζεται ότι θα ολοκληρώνεται σε 4 μήνες το αργότερο με την τοποθέτηση του υπαλλήλου και θα πραγματοποιείται με δύο υπογραφές (φορέας υποδοχής και φορέας προέλευσης) και μία διοικητική πράξη, δηλαδή μία Κοινή Υπουργική Απόφαση.


Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο για πρώτη φορά θα αναγνωρίζονται έως και επτά χρόνια προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη βαθμολογική κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων ενισχύοντας τους εργαζόμενους που είχαν εμπειρία στην ελεύθερη αγορά. Την ανατροπή του σημερινού γραφειοκρατικού καθεστώτος στις μετατάξεις και τις αποσπάσεις αναμένεται να επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κινητικότητα.

Μέχρι σήμερα για μία απόσπαση ή μία μετάταξη απαιτούνταν δεκάδες υπογραφές από τις διοικητικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους υπουργούς προκειμένου να ολοκληρωθεί μία μετακίνηση. Σύμφωνα με διοικητικούς παράγοντες οι μετατάξεις απαιτούσαν για την ολοκλήρωσή τους μέχρι και δύο έτη με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, όταν ολοκληρωνόταν η μετακίνηση, να μην υπάρχει η ανάγκη κάλυψης της συγκεκριμένης θέσης.

Σαρωτικό κύμα

Το νομοσχέδιο για την κινητικότητα περιλαμβάνει 6 καινοτομίες που θα αλλάξουν την εικόνα του δημόσιου τομέα από το 2017. Σύμφωνα με εκτιμήσεις υψηλόβαθμων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης με την εκκίνηση της διαδικασίας στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται ένα σαρωτικό κύμα εθελοντικών μετατάξεων από την Αττική προς την περιφέρεια καθώς αρκετοί υπάλληλοι επιθυμούν να επιστρέψουν στους τόπους καταγωγής τους με στόχο να μειώσουν το κόστος διαβίωσης. Οι καινοτομίες που θα επιφέρει ο νέος νόμος είναι:

1. Επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των μετακινήσεων και καθορίζεται χρονικό όριο έως και 4 μήνες για τις μετατάξεις και έως και 3 μήνες για τις αποσπάσεις.
Η διαδικασία των μετατάξεων θα πραγματοποιείται πλέον με δύο υπογραφές, από τον υπουργό που προΐσταται του φορέα υποδοχής και τον υπουργό που προΐσταται του φορέα προέλευσης (εάν πρόκειται για ΝΠΙΔ θα χρειάζεται η υπογραφή του διοικητή και σε ΟΤΑ η υπογραφή του δημάρχου) ενώ θα ολοκληρώνεται η μετακίνηση με την υπογραφή μίας διοικητικής πράξης που θα είναι Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

2. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις μετατάξεις ενώ οι αποσπάσεις θα περιοριστούν αισθητά. Το νέο σύστημα κινητικότητας θα αφορά το σύνολο των μονίμων υπαλλήλων στο Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα ΝΠΙΔ. Εξαιρούνται από τη διαδικασία οι τομείς της Υγείας και της Παιδείας που θα διαμορφώσουν ξεχωριστά συστήματα κινητικότητας.
Παράλληλα εξαιρούνται από το νομοθετικό πλαίσιο της κινητικότητας οι δόκιμοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στα ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, πανεπιστημιακοί και δικαστικοί λειτουργοί) και οι υπάλληλοι στα ΚΕΠ για τους οποίους ισχύει το καθεστώς των αμοιβαίων μετακινήσεων.
Ο νόμος που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή ο αν. υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκης αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου
Ο νόμος που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή ο αν. υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκης αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου

3. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα Κινητικότητας στην οποία θα δημοσιεύονται οι προκηρύξεις για τις μετατάξεις από τους φορείς υποδοχής.

4. Δημιουργείται Συντονιστικό Κέντρο Κινητικότητας στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης με Επιτροπή την οποία θα απαρτίζουν υπηρεσιακά στελέχη, μέλη του ΑΣΕΠ και νομικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα ελέγχουν τις προκηρύξεις των θέσεων και τη μοριοδότηση των υποψηφίων.

5. Θέσεις που δεν θα καλύπτονται από την εθελοντική κινητικότητα θα πληρούνται μόνο με στοχευμένες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ που θα εντάσσονται στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο σύνολο του δημόσιου τομέα.

6. Περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες οι αποσπάσεις ή μετατάξεις που θα γίνονται με πρωτοβουλία των φορέων σε έκτακτες και πιεστικές καταστάσεις και αυτές θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Η διαδικασία

Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων στο Δημόσιο με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα πραγματοποιούνται με ταχύτητα και διαφάνεια. Από τις αρχές του 2017 θα δημοσιοποιούνται οι προκηρύξεις κάλυψης κενών θέσεων από τους φορείς υποδοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κινητικότητας. Στην ίδια δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτώνται και οι αιτήσεις των υπαλλήλων για τις αντίστοιχες θέσεις.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα κριτήρια πλήρωσης θέσης θα προσδιορίζονται από τον φορέα υποδοχής. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν υποψήφιο για τη θέση, θα μοριοδοτούνται με βάση τα τυπικά τους προσόντα (προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, επιμόρφωση κτλ.) και η μοριοδότηση θα ελέγχεται από το αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο Κινητικότητας του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο οποίο θα συμμετέχουν στελέχη του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι εμφανή το πρώτο τετράμηνο του 2017 οπότε και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα μετατάξεων ενώ η διαδικασία δημοσίευσης προκηρύξεων για την κάλυψη κενών θέσεων μέσω μετατάξεων θα είναι διαρκής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Βαθμολογικά κίνητρα

Θα υπάρξουν κίνητρα για τη μετακίνηση υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές που δεν θα έχουν αρχικά οικονομικό χαρακτήρα λόγω των περιορισμών που περιγράφει το Μνημόνιο, αλλά θα προβλέπουν την ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.


Νίκος Β. Τσίτσας