Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση προς τους Εργαζομένους στις Αστικές Συγκοινωνίες για απόσπαση στον ΟΑΣΑ
Καλούνται οι εργαζόμενοι στις Αστικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. ΑΕ, ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ), όλων των ειδικοτήτων, να δηλώσουν συμμετοχή, για απόσπαση στον ΟΑΣΑ προκειμένου να στελεχώσουν την Υπηρεσία Ελέγχου Κομίστρου. Η απόσπαση θα πραγματοποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη των εταιρειών και εφόσον δεν δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα.

Η λήξη της περιόδου κατάθεσης αιτήσεων στις υπηρεσίες προσωπικού των Φορέων, ορίζεται η 24η Ιουνίου 2016.


Από τον ΟΑΣΑ