Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Στάσης εργασίας στα Τρόλεϊ στις 26/05/16 λόγο γενικής συνέλευσης


<< Στάση εργασίας στα Τρόλεϊ λόγο γενικής συνέλευσης των εργαζομένων την Πέμπτη 26/05/16 από 11:00 έως 17:00 >>