Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Καθαρή Ιδιωτικοποίηση προβλέπει το άρθρο 201 του πολυνομοσχεδίου ~ Διαβάστετο !!!



Άρθρο 201 παρ. 2 Προκειμένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακών τους στοιχείων, η εταιρία και οι άμεσες θυγατρικές της ( εξαιρουμένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) μπορούν να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί αυτών ή την εισφορά των τελευταίων σε ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΙΚΕ) και στη συνεπακόλουθη πώληση των σχετικών μετοχών σε τρίτους.
Δείτε το άρθρο ...





Citybusdrivers