Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Διευκρινίσεις από τον Ο.Α.Σ.Α για τη δωρεάν μετακίνηση ανέργων, σε ισχύ και οι βεβαιώσεις ανεργίας του τρέχοντος μηνός από τον ΟΑΕΔ !

Διευκρινίσεις για τη δωρεάν μετακίνηση ανέργων.

Θέμα:   Δωρεάν μετακίνηση ανέργων.

Με την ισχύ του Ν.4331/2015 (άρθρο 77),κυρώθηκε η υπ’ Αριθμ. Οικ. Α-40580/3128 /30.06.2015 ΚΥΑ για την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.
Οι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς του δικτύου Ο.Α.Σ.Α..(περιλαμβανομένων και των γραμμών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών). 
Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Συγκοινωνιών Αθηνών, έως ότου εκδοθεί ηλεκτρονική κάρτα ανέργων από τον ΟΑΕΔ, αποδέχονται την επίδειξη οιουδήποτε αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (Δελτίο Αστ. Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο ασφ.Φορέα) καθώς και πρόσφατη βεβαίωση (τρέχοντος μηνός) ή ισχύουσα κάρτα ανέργου, αμφοτέρων εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων  για τη συνεργασία και παρακαλούμε για την ενημέρωση  όλων των  αρμοδίων υπηρεσιών σας.
ΠΗΓΗ : Ο.Α.Σ.Α