Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

Σύλλογος Εργαζομένων Τραμ (Σ.Ε.Τ) - Εθελοντική αιμοδοσία Μαρτίου 2022

Εθελοντική αιμοδοσία Μαρτίου 2022 στον χώρο του πρώην κυλικείου στο αμαξοστάσιο του Τραμ στο Ελληνικό - Σύλλογος Εργαζομένων Τραμ (Σ.Ε.Τ)