Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Έκτακτη επιχορήγηση 16,36 εκατ. στην ΟΣΥ και 26,5 εκατ. στη ΣΤΑΣΥ

Στην έκτακτη επιχορήγηση των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών, εγκρίνοντας 16,36 εκατ. και 26,5 εκατ. αντίστοιχα.

Η έκτακτη επιχορήγηση δίδεται για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, λόγω του περιορισμού των εσόδων από πώληση εισιτηρίων και καρτών, από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.

Η επιχορήγηση εγκρίθηκε με σκοπό να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών εν μέσω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας και να καταβληθούν έγκαιρα οι ανελαστικές δαπάνες, ούτως ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

Πηγή