Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση καταγγελία του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ για το προεδρείο της ΟΣΜΕ

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ καταγγέλλει για αυθαιρεσία στην λειτουργία του προεδρείου της ΟΣΜΕ και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της Ο.Σ.Μ.Ε, που παραβρέθηκε σε επιτροπή της Βουλής με θέμα την αύξηση του ηλικιακού ορίου εργασίας στα 69 έτη, αντιπροτείνοντας εκείνος τα 65 , χωρίς να έχει πάρει καμία εξουσιοδότηση , αγνοώντας και μη διευκρινίζοντας πως, για αρκετούς κλάδους είναι τα 62 έτη ...