Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Σ.Ε.Ο : Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στα αμαξοστάσια - Δεκέμβριος 2021

 


Εθελοντική αιμοδοσία στα αμαξοστάσια Δεκεμβρίου 2021 με έκτακτα μέτρα λόγω covid -19