Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο διαγωνισμό των 770 λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 Τα 2/3 των νέων λεωφορείων θα δρομολογηθούν στην Αθήνα και το 1/3 στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενο κόστος 384 εκατ. ευρώ


Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη του μεγάλου διαγωνισμού για την προμήθεια 770 σύγχρονων αντιρρυπαντικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο διαγωνισμός, ο οποίος αναμένεται στο προσεχές διάστημα, αφορά την προμήθεια 770 οχημάτων, 350 εκ των οποίων ηλεκτρικών, 300 συμπιεσμένου φυσικού αερίου και 120 υβριδικών.

Τα 2/3 των νέων λεωφορείων θα δρομολογηθούν στην Αθήνα και το 1/3 στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενο κόστος 384 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα χωρίζεται σε 5 επιμέρους τμήματα, δηλαδή κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει από 1 έως 5 προσφορές για τις ακόλουθες κατηγορίες.

Ξεχωριστές προσφορές θα κατατεθούν για τις εξής κατηγορίες: Για 120 υβριδικά λεωφορεία, για 200 λεωφορεία φυσικού αερίου 12 μέτρων, για 100 λεωφορεία φυσικού αερίου των 18 μέτρων, για 250 ηλεκτρικά λεωφορεία με μπαταρία 130 χλμ. και για 100 ηλεκτρικά λεωφορεία με μπαταρία 180 χλμ.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προκηρυχθούν 5 διαφορετικοί διαγωνισμοί, αλλά 1, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία, και για τα 5 επιμέρους τμήματα, θα «τρέχει» παράλληλα.

Εμφανής η ανάγκη ανανέωσης του στόλου της ΟΣΥ

Στα τέλη του 2019, η ΟΣΥ διέθετε στόλο (ονομαστική δύναμη) 1.707 θερμικών οχημάτων, μέσης ηλικίας 16,4 ετών και 286 ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μέσης ηλικίας 18 ετών.

Στα οχήματα αυτά περιλαμβάνονται τα παροπλισμένα, τα οχήματα με βλάβες (μακροχρόνιες, μεγάλες, μικρές) και τα διαθέσιμα οχήματα, τα οποία είναι προς δρομολόγηση.

Από τα συνολικά 1.260 διαθέσιμα οχήματα, τα 821 είναι πετρελαίου, τα 197 φυσικού αερίου και 242 ηλεκτροκίνητα τρόλεϊ, με μέσο όρο ηλικίας τα 18,8 έτη για τα λεωφορεία πετρελαίου, τα 16 έτη για τα λεωφορεία φυσικού αερίου και τα 18,8 έτη για τα ηλεκτροκίνητα τρόλεϊ.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν, με το πιο εμφατικό τρόπο, την αναγκαιότητα ανανέωσης του στόλου της ΟΣΥ.

Πηγή