Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Τα θετικά και αρνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για την ενίσχυση των ΜΜΜ


Σειρά από μέτρα για την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.


Ως θετικά μέτρα για τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες θεωρούνται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η αγορά νέων λεωφορείων καθώς και τα δύο αποτελούν πάγιο αίτημα των εργαζομένων. Στην ουσία, οι προσλήψεις προσωπικού και η αγορά νέων λεωφορείων δείχνει ότι παραμένει ο χαρακτήρας των δημόσιων συγκοινωνιών καθώς με την είσοδό τους στο υπερταμείο ακούγεται έντονα η ιδιωτικοποίησή τους.

Τα αρνητικά είναι το leasing και η εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου της Ο.ΣΥ στα ΚΤΕΛ καθώς με την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρχαν αντιδράσεις των εργαζομένων για το άρθρο 54 του ν. 4568/2018 ιδίως την παρ. 3 όπου επέτρεψε «στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή από τους O.T.A. Α΄ ή Β΄ βαθμού ή από οδικό μεταφορέα επιβατών με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του φορέα εκτέλεσης. Τα δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.»

Το συγκεκριμένο άρθρο, προστέθηκε στο άρθρο 5 του ν. 3920/11 ο οποίος αναφερόταν επίσης (άρθρο 4 και 5) σε συνεργασία και μελλοντική εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου από τα ΚΤΕΛ ή άλλου φορέα που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων συγκοινωνιών.

Η εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου της Ο.ΣΥ στα ΚΤΕΛ ανησυχεί τους εργαζόμενους καθώς ξεκινάει η είσοδος των ιδιωτών στη δημόσια συγκοινωνία, ο στόχος των ιδιωτών είναι το κέρδος και όχι οι ποιοτικές και φτηνές μετακινήσεις, αν και για να έχουμε πλήρης άποψη θα πρέπει να δούμε αν πρόκειται για συνεργασία με την αστική συγκοινωνία που θα τροφοδοτεί τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ όπως κάνει με τα μέσα σταθερής τροχιάς, ή τα ΚΤΕΛ θα «κλέψουν» γραμμές «φιλέτα» από την Ο.ΣΥ και το ποιο βασικό πως θα πληρώνονται ... 

Όσον αφορά το leasing, αν και ακούγεται για προσωρινό μέτρο λόγω της κατάστασης που επικρατεί μέχρι να έρθουν τα νέα λεωφορεία, δεν ακούγεται θετικά για τους εργαζόμενους καθώς δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί η σύμβαση ώστε να γνωστοποιηθούν οι όροι της π.χ. ποιος θα αναλάβει το servise, την παλαιότητα των οχημάτων και σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς μετά την λήξη της σύμβασης κτλ. όπως επίσης γιατί να πάμε στην λύση του leasing ενώ θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να δοθούν για να φτιαχτούν τουλάχιστον 150 οχήματα 15 ετών που βρίσκονται με βλάβες στα αμαξοστάσια.


citybusdrivers