Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Συνταξιοδότηση: Ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, Δημόσιο κερδίζουν 5 με 12 χρόνια
Έντεκα κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο, ΕΤΑΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες μπορούν να βγουν πρόωρα στη σύνταξη μέσα στους επόμενους 26 μήνες, αξιοποιώντας το «λεγόμενο μεταβατικό διάστημα» και το σχετικό «bonus» των ετών ασφάλισης.


Χιλιάδες ασφαλισμένοι ήδη έχουν συμπληρώσει τα ένσημα. αλλά όχι το όριο ηλικίας και, συνεπώς, τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από τις μεταβατικές διατάξεις να καταθέσουν τα χαρτιά τους γρηγορότερα και να τους απονεμηθεί η σύνταξη.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου του 2015, το bonus που κερδίσουν χιλιάδες εργαζόμενοι με προϋπηρεσία άνω των 35 ετών κυμαίνεται από 3 έως 21 μήνες. Τα όρια συνταξιοδότησης αφορούν όσους έκλεισαν ή κλείνουν 35ετια ή 37ετία στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ, το Δημόσιο τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες. Με το μεταβατικό διάστημα υπάρχουν και περιπτώσεις εργαζόμενων που μπορούν να βγουν και 12 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα ισχύοντα όρια ηλικίας.

Οι μεταβατικές διατάξεις που νομοθετήθηκαν πριν από 5 χρόνια ισχύουν σταδιακά από την 1/1/2020 έως και τις 31/12//2022, επιτρέποντας σε χιλιάδες σημερινούς εργαζομένους να κάνουν χρήση των πιο ευέλικτων ηλικιακών ορίων, ώστε να κλειδώσουν τις προϋποθέσεις απονομής κύριας ς και επικουρικής σύνταξης. Αυτοί είναι και οι τελευταίοι τυχεροί καθώς από 1/1/2023 λήγει ο χρόνος των μεταβατικών διατάξεων και το όριο ηλικίας κλειδώνει στα 67 έτη ενώ για μειωμένη σύνταξη στα 62 με αισθητά χαμηλότερες αποδοχές.

Ειδικότερα, σι 11 κατηγορίες που μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το αργότερο έως τις 31/12/2022 είναι οι εξής:

1. Όσοι εργαζόμενοι- ασφαλισμένοι είχαν Θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά την τριετία 2010-2012 μπορούν να Βγουν με πλήρη η μειωμένη σύνταξη φέτος. δουλεύοντας επιπλέον 1 με 21 μήνες

2. Όσοι εργαζόμενοι έχουν προϋπηρεσία 37 έτη και ηλικία 55 ετών μπορούν να φύγουν στο 60 έτη και 3 μήνες με επιπλέον χρόνο εργασίας 10 μήνες.

3. Όσοι συμπληρώσουν φέτος το 59ο έτος της ηλικίας τους και 36 έτη ασφάλισης τότε Θα εργασθούν 4 μήνες παραπάνω και μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης  συμπληρώνοντας 61 χρόνια και 3 μήνες. Μάλιστα, η σύνταξη που Θα λάβουν με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι υψηλότερη  που προβλέπονται στον τελευταίο ασφαλιστικό Νόμο.

4. Όσοι εργαζόμενοι συμπληρώσουν φέτος τα 60 έτη ασφάλισης με 35ετια μπορούν να Βγουν στη σύνταξη στα 61.5 έτη, με επιπλέον εργασία μόλις 3 μηνών.

5. Εργαζόμενοι που συμπληρώνουν φέτος το 58ο έτος της ηλικίας τους με 35ετη προϋπηρεσία θα εργαστούν ένα εξάμηνο παραπάνω και μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μόλις συμπληρώσουν 61 έτη

6. Εργαζόμενοι που στις 31/12/2011 είχαν συμπληρώσει 10.500 ένσημο μαζί με το πλασματικά έτη μπορούν να Βγουν στη σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν το 61ο ετος της ηλικίας τους φέτος η έως το τέλος του 2022.

7. Όσοι ασφαλιζόμενοι του ΙΚΑ έχουν συμπληρώσει τα 62 έτη και 4.500 ένσημα, εκ των οποίων το 500 την τελευταία πενταετία (100 κατ’ έτος), βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη η οποία, ωστόσο θα είναι κουρεμένη κατά 30% ως προς το σκέλος  της εθνικής.

8. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη στα 55 έτη, εάν το 2010 είχαν συμπληρώσει 4.500 ένσημα, εκ των οποίων το 3.600 Βαρέα.

9. Οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που είχαν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης στις 31/12/2012 θα μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση των 61 ετών και 6 μηνών

10. Άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι του Δημοσίου με 25 έτη εργασίας το 2010 και εφόσον είχαν συμπληρώσει στις 31 /12/2018 το 58ο έτος της ηλικίας τους και 35 έτη προϋπηρεσίας μπορούν να Βγουν φέτος με πλήρη σύνταξη, αφού συμπληρώσουν το 60ό έτος.

11. Οι ασφαλισμένοι που προσελήφθησαν για πρώτη φορά έως τις  31/12/1982 μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη εαν το 2016 είχαν συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας τους με 35 έτη ασφάλισης.

Πηγή