Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Με βάση ποια νομοθεσία έκοψε πρόστιμο η αστυνομία στον οδηγό της ΟΣΥ για μη χρήση μάσκας;Όπως είδαμε στο ρεπορτάζ του Alpha TV ο οδηγός της ΟΣΥ ΑΕ επικαλείται την τελευταία ΚΥΑ η οποία είναι σε ισχύ και λήγει στις 4.08.2020, που εξαιρεί από την υποχρεωτική χρήση μάσκας τους οδηγούς της ΟΣΥ ΑΕ, παρόλα αυτά η αστυνομία κόβει πρόστιμο στον οδηγό αστικού λεωφορείου για μη χρήση μάσκας! 

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον κ. Χαρδαλιά, γίνεται αναφορά για χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους όπως επίσης και στα ΜΜΜ για το κοινό και τους εργαζόμενους.  Η ΚΑΔ όμως που δημοσιεύτηκε δεν αναφέρει πουθενά τα ΜΜΜ διότι προφανώς όπως δημοσιεύει η Ελληνική Κυβέρνηση σε επίσημο έντυπο, στα ΜΜΜ διατηρούνται τα υφιστάμενα μέτρα.


Προφανώς και πρόκειται περί λάθους στο έντυπο της Ελληνικής Κυβέρνησης, ότι σε όλα τα ΜΜΜ η χρήση μάσκας ήταν υποχρεωτική για προσωπικό και κοινό καθώς στην τελευταία ΚΥΑ ΔΙαΓΠ.οικ. 474212020 - ΦΕΚ 3099-Β-26-7-2020 υπάρχουν δύο άρθρα που αφορούν τα ΜΜΜ. 

Το άρθρο 4 ( Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς) που αναφέρεται γενικώς στα ΜΜΜ για υποχρεωτική χρήση μάσκας «στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας...».

Και το άρθρο 7 παρ. 3 (Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις) που εξαιρεί από την υποχρεωτική χρήση μάσκας τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων όταν υπάρχει διαχωριστικό που απομονώνει τον οδηγό από το επιβατικό κοινό! 

«3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς και εντός των οχημάτων και συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες, συστήνεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον οδηγό. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους οδηγούς των μέσων σταθερής τροχιάς και των σιδηροδρομικών οχημάτων, στα οποία απομονώνεται η θέση του οδηγού από τον υπόλοιπο συρμό ή μέσο». 

Συνεπώς οι οδηγοί της ΟΣΥ ΑΕ υπάγονται στο άρθρο 7 παρ. 3 της τελευταίας ΚΥΑ που είναι σε ισχύ έως της 4.08.2020 (διότι υπάρχει διαχωριστικό που απομονώνει τον οδηγό από το επιβατικό κοινό) και σύμφωνα με την Ελληνική Κυβέρνηση διατηρείται ως υφιστάμενο μέτρο! 

Ας μας απαντήσουν λοιπόν οι αρμόδιοι φορείς για ποιο λόγο κόπηκε πρόστιμο στον οδηγό της ΟΣΥ ΑΕ και με ποια αιτιολογία, δηλαδή ποια νομοθεσία επικαλέστηκε ο αστυνομικός.