Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Διαδοχική ασφάλιση: Ποιοι μπορούν να βγουν νωρίτερα έως και επτά χρόνια στη σύνταξη
Αλλάζει το καθεστώς απονομής σύνταξης σε όσους έχουν περισσότερους από έναν φορέα κύριας ασφάλισης (διαδοχική ασφάλιση). 


Σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤA ΝΕΑ”, ευνοημένοι είναι περίπου 15.000 διαδοχικά ασφαλισμένοι, οι οποίοι θα μπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα από την πόρτα της εξόδου την επόμενη πενταετία, κερδίζοντας μέχρι και επτά έτη ασφάλισης. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου το σύστημα της διαδοχικής απλοποιείται, καθώς μειώνεται ο αριθμός των ενσήμων που απαιτούνται από το πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας , ώστε να κριθεί το δικαίωμα από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης.

Ταυτόχρονα δίνεται η η δυνατότητα σε ασφαλισμένους άνω των 67 ετών με αθροιστικά 15ετία να λάβουν σύνταξη ακόμα κι αν δεν πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής. Μέχρι σήμερα ο ασφαλισμένος έπρεπε να συμπληρώσει συνολικά 1.500 ένσημα στον τελευταίο φορέα, εκ των οποίων 500 την τελευταία πενταετία , ώστε το αίτημα να κριθεί από το τελευταίο Ταμείο. Διαφορετικά το αίτημα του μεταφερόταν στο Ταμείο στο οποίο είχε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης και αν δεν θεμελίωνε ούτε εκεί, σε όλα τα υπόλοιπα Ταμεία με φθίνουσα σειρά. Αφού απορρίπτονταν σε όλα αυτά τα βήματα, μπορούσε να πάρει σύνταξη από το τελευταίο Ταμείο εφόσον είχε 1.000 ένσημα (300 την τελευταία πενταετία) .

Με τη νέα διάταξη, η ευνοϊκή μεταχείριση των μειωμένων προϋποθέσεων -1.000 ένσημα συνολικά και 300 την τελευταία πενταετία – έρχεται από το πρώτο βήμα για όλους. Με το νέο καθεστώς ανοίγει ο δρόμος για πρόωρη συνταξιοδότηση με τις ευνοϊκές διατάξεις του ΙΚΑ πριν από τα 62 και 67 έτη για ασφαλισμένους σε Ταμεία όπως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΘΥ ( κυρίως για φαρμακοποιούς). Αυτό απαιτεί επανασύνδεση με το ΙΚΑ ώστε να συμπληρώνονται συνολικά 1.000 ένσημα εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία.

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα”TΑ ΝΕΑ”, oι κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα είναι οι παρακάτω:

-Ασφαλισμένοι αρχικά στο ΙΚΑ και κατόπιν στον ΟΑΕΕ που μπορούν να συμπληρώσουν 35 ετία έως τις 31/12/2012 και εφόσον είναι σήμερα 60 ετών μπορούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα του ΙΚΑ για συνταξιοδότηση.

- Ασφαλισμένες σε ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ με 5.500 ένσημα ΙΚΑ τη στιγμή ενηλικίωσης του παιδιού .Το εν λόγω δικαίωμα αφορά στις παλαιές ασφαλισμένες πριν από τις 31/12/1992.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατά τη ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού ( που πρέπει να είναι έως τις 31/12/2012) να είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης (18, 4 έτη). Με επικόλληση 300 ενσήμων και εφόσον συμπληρώσουν συνολικά 1.000 ένσημα ΙΚΑ, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αρκετά έτη νωρίτερα.

Ασφαλισμένοι σε ΟΕΕ, ΕΤΑΑ που θέλουν να φύγουν με μειωμένη στα 62. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά παλαιούς ασφαλισμένους ( πριν από 31/12/1992 ) που είναι κοντά στα 62 και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη. Πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ δεν δίνουν μειωμένη στα 62. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα διάταξη και να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ με επικόλληση 1.000 ενσήμων , εκ των οποίων 300 ήταν την τελευταία πενταετία.

Πηγή