Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Νέος διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ ο Ν. Αθανασόπουλος, καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο Γ. Σκουμπούρης
Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΑ ανακοίνωσε η ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.), με ισχύ από τις 6 Μαΐου 2019.


Νέος διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Νίκος Αθανασόπουλος, ο οποίος την περίοδο 2010 έως 2016 διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το 2016 ανέλαβε Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Rail Cargo Logistics Goldair, και από τον Φεβρουάριο του 2018 εργαζόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στο Shift2Rail Joint Undertaking ως Programme Manager.

Αντίστοιχα, νέος πρόεδρος ορίστηκε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Ιωάννης Σκουμπούρης.

Η ανακοίνωση της ΕΕΣΥΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 του ν.4389/2016, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, τα οποία διαθέτουν συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους του ΟΑΣΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς και το συντονισμό για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια)στην περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αστικών δημόσιων μεταφορών στις ιδιαίτερες συνθήκες της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε τον διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ:

►Ιωάννης Σκουμπούρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

►Νικόλαος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

►Άγγελος Αμδίτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

►Νικόλαος Καλατζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

►Βασιλική Κεφαλά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων (Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 Καταστατικού ΟΑΣΑ, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και μετην κα. Βασιλική Δημητρακοπούλου (Μη Εκτελεστικό Μέλος), η οποία προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 197 παρ. 4 του ν.4389/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ καλωσορίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ και εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τουκαι στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πλάνου του ΟΑΣΑ, με στόχο την προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα συμβάλλουν καταλυτικά στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις αστικές συγκοινωνίες και γενικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη της Αθήνας.

Τα βιογραφικά

Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ»):
  • Ιωάννης Σκουμπούρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεννήθηκε το 1961. Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Φιλοσοφία της Επιστήμης. Από το 1988 έως το 2002 εργάστηκε  στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Ανάπτυξης, καθώς και Υπεύθυνος Έργων όπου και διαχειρίστηκε την υλοποίηση σύνθετων συγχρηματοδοτούμενων έργων στο τομέα των υποδομώνενώ ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την εφαρμογήαναπτυξιακών προγραμμάτωνγια την τοπική αυτοδιοίκηση.

Από το 2002 παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων,  περιβάλλοντος, ενέργειας και υποδομών.


Επιπλέον από το 2010 έως το 2012 διετέλεσε Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, συμβάλλοντας στην προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου για την αναδιοργάνωση των σιδηροδρομικών φορέων, των  αστικών συγκοινωνιών κ.α.

Από το 2015 έως το 2016 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργού Βιομηχανίας σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Το 2016 διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει δημοσιεύσει επιστημονικούς οδηγούς σε θέματα διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων.
  • Δρ. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεννήθηκε το 1978. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2001, και ολοκλήρωσε στην ίδια σχολή τη Διδακτορική του Διατριβή το 2006. Από το 2003 έως το 2012 συνεργάστηκε με ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες, διαχειριζόμενος έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών.

Την περίοδο 2010 έως 2016 διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στρατηγικών, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.


Το 2016 ανέλαβε Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Rail Cargo Logistics Goldair, με στόχο το σχεδιασμό, την οργάνωση και πιστοποίηση των διαδικασιών του τμήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της εταιρείας.

Από τον Φεβρουάριο του 2018 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στο Shift2RailJointUndertaking, ως ProgrammeManager και διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων.

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε (2010-2013) καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (2014-2016).
  • Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1992), κάτοχος Διδακτορικού από το ίδιο τμήμα (1997) και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΕΜΠ.Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Τον Ιανουάριο του 2002 ίδρυσε την Ερευνητική Ομάδα Ι-SENSE στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) που δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς ευφυών συστημάτων μεταφοράς, τηλεπικοινωνιών και αυτοματοποίησης, καθώς και έξυπνων ολοκληρωμένων συστημάτων όπως αισθητήρες, επικοινωνίες και πλατφόρμες για οχήματα, έξυπνες πόλεις, περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ITS Hellas, του οργανισμού EuroVR και Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ ενώ συμμετέχει παράλληλα στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε πάνω από 120 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα.

Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και πάνω από 180 άρθρων συνεδρίων. Εκπροσωπεί το ΕΠΙΣΕΥ στην ERΤΙCO – ITS Europe, όπου είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ σε θέματα Συνεργατικών και Αυτόματων Μεταφορών (C-ITS και CCAM).
  • Νικόλαος Καλατζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
Γεννήθηκε το 1971. Είναι κάτοχος πτυχίου BScτου τμήματος Οικονομικών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει την αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με εμπειρία άνω των 15 ετών σε ελληνικές και πολυεθνικές συμβουλευτικές εταιρείες όπως η Deloitte, BakerTilly και BDO κατέχοντες υψηλές διοικητικές θέσεις,  παρείχε υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης, σε τακτικούς και ειδικούς ελέγχους καθώς και σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών (“DueDiligence” και “VendorDueDiligence”).

Το 2008 διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών και από το Φεβρουάριο του 2015, είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον εισηγμένο Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.
  • Βασιλική Κεφαλά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεννήθηκε το 1969 στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο City University της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά (MBA Finance) από το LubinSchool of Business του PaceUniversity της Νέας Υόρκης.

Εργάστηκε από το 1993 μέχρι το 1995 ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Νέα Υόρκη και από το 1995 στην Ελλάδα, σε θέσεις ευθύνης στις οικονομικές διευθύνσεις της BritishPetroleum, του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ).

Από το 2012 είναι Επικεφαλής Επενδύσεων & Αναπτυξιακών Έργων στη διεθνή εταιρεία Consolidated Contractors Company, με έμφαση σε επενδυτικά και μετοχικά θέματα μεγάλων έργων υποδομής παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 40. Επίσης, από τον Δεκέμβριο του 2015 είναι Μέλος με δικαίωμα ψήφου της Επενδυτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο.

Είναι μέλος του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ (Global Future Council) για θέματα μακροπρόθεσμων επενδύσεων και έργων υποδομής και ορισμένη ανεξάρτητη εμπειρογνώμων στην ΕΕ σε θέματα επιδοτήσεων και επικοινωνίας.

Πηγή